Dr Pécs Miklós 

Okleveles vegyészmérnök 

A kémia tudomány kandidátusa 

Egyetemi docens 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 

 Miklós Pécs  PhD

biochemical engineer

 

 

 Associate professor

Budapest University of Technology and Economy

 

Department of Applied Biotechnology and Food Science


 

Cím/Address: 1521 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hungary
Tel: (36-1)-463-4031

E-mail: pecs@eik.bme.hu

 

 
 
 
 

        MAGYARUL
- Tudományos tevékenység

 
- Oktatási tevékenység 
- A  BME Nemzetközi Gimnáziuma
- FEB
- Vegyészkari jegyzet ügyek

    in English
- Scientific activity

 
- Teaching 
 

 


 
 

1. Tudományos tevékenység

- Szakmai önéletrajz
- Publikációs lista

 
- K+F témák listája
- A legújabb publikációk szövege

2. Oktatási tevékenység

Önállóan meghirdetett egyetemi előadások:

- Biopolimerek elválasztása
- Gyógyszeripari biotechnológia

 
- Biomérnöki műveletek és alapfolyamatok (vegyészmérnök-hallgatók számára)

  Közösen meghirdetett egyetemi előadások:

- Biomérnöki műveletek és alapfolyamatok II (biológusmérnök-hallgatók számára)
(Upstream műveletek: dr. Sevella Béla, Downstream műveletek: dr. Pécs Miklós)

-  Vegyipari és biomérnöki műveletek (MÜ12) műszaki menedzser hallgatók számára


A Vegyipari Műveletek Tanszék és a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék közös tárgya, a 4. és 5. félévben, 2+1+0

Előadásvázlat itt!

Laboratóriumi gyakorlatok

- Biomérnöki műveletek és alapfolyamatok labor I
 3. Gyakorlat: Enzim inhibíciós kinetika vizsgálata

- Biomérnöki műveletek és alapfolyamatok labor II
   Festékkromatográfiás gyakorlat = 2/6


Egészségvédő termelési gyakorlat (önálló feladatként vagy kreditpont nélkül) = 2/7
 
 

3. A BME Nemzetközi Gimnáziuma

A Nemzetközi Gimnáziumban megalapítása (1993) óta 11 évig óraadóként tanítottam. Ezalatt osztályfőnökként az érettségiig végigvittem két osztályt (1999, 2004). Nagy kihívás idegen nyelven oktatni és nevelni, különösen olyan diákokat, akik nem beszélnek magyarul. A feladatok nehézségét fokozza, hogy egy induló iskolában, kevés diák mellett mindent kell tanítani. Így elmondhatom magamról, hogy tanítottam már természettudományt (science), biológiát, kémiát és fizikát is.
2004 óta már nem tanítok, hanem az alapítványivá (Angol Nyelvű Közoktatásért Alapítvány) alakult iskola kuratóriumának elnöke vagyok, így segítem a munkájukat.

- Ez itt a reklám helye

 


 

4. FEB

A gyengébbek kedvéért a FEB az a Felvételeket Előkészítő Bizottság rövidítése. A hetvenes években jött létre, a szerepe akkor a hátrányos helyzetű középiskolások felzárkóztatása, felvételének elősegítése volt. Ez a tevékenység akkor állami támogatással, állami pénzből működött. Mindez a rendszerváltással megszűnt, csak név maradt meg belőle. Azóta a tevékenységet a Tehetségért Mozgalom végzi, némi anyagi támogatást a Két Bolyai Alapítvány nyújt. A Mozgalom szervezetei majdnem minden egyetemen és főiskolán működnek. A BME-n már csak egy csoportja működik, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karé.

A felkészítés két módon történik:
- levelezés útján: a középiskolások feladatsorokat kapnak, a megoldásokat beküldik, és a diáktanároktól kijavítva, megoldással, tanácsokkal együtt kapják vissza.
- oktatótáborokban: a nyári szünetben 10 napos táborokat szervezünk, ahol az intenzív tanulás mellett az összes program a személyiség fejlődését, az értelmiségi életforma kialakulását szolgálja. Újdonság, hogy a nyári táborokban, hogy a már felvettekkel is foglalkozunk, azért, hogy ne csak bekerüljenek az egyetemre, hanem az első félév nehézségeinek dacára benn is maradjanak, sikeresen haladhassanak.

Én magam 1979 óta tanítok a táborokban, mondhatom azt is, hogy az életem része lett. A gyerekeim is a táborokban nőttek fel, szinte pelenkás koruk óta.

Jellemző szerepeim:

- biológia, néha fizikatanár, rakétaspecialista, vízgörbítő, példahumorító
- - tábori sebész, dr. Green
- túravezető, túlélő-specialista
- paparazzo, portré és természetfotós
- osztó (nem matek, Black Jack)

- huhogány-szakértő

A régi és leendő FEBeseknek egy kis ízelítő:
 

- a FEB honlapja: www.bme.hu/vegyeszinfo/feb

- FEBnapló: febtabor.zona.hu


- képek a szerencsi táborból (2000 nyár) 1 2 3 4
- néhány fizikapélda:   1   2   3   4   5

5. Scientific activity
 

- CV1

- Who is who
- Publication list
- List of projects
- Last publications (full text)

Food = 5/3
GlDH = 5/4

6. Teaching