Tóth Attiláné dr. tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens

Matematika szakos tanári és filozófia előadói diplomám van, és 1971 óta foglalkozom jövőkutatással. A tudományos problémák közül az érdekel, amelynek során vizsgálhatom, hogy egy döntésnek milyen következményei lesznek. Ezt a kérdést lehet úgy is feltenni, hogy "mit" kell most dönteni ahhoz, ennek ez vagy az, az általam elvárt esemény legyen a következmény. Ennek a problémának a vizsgálata indított a történeti elemzések felé, hiszen a gyakorlatot a történelemből szerezhetjük meg, vagyis elemeznünk kell, hogy eddig milyem döntések milyen hatással jártak, ebből tanulságos ismeretekre tehetünk szert.

Jövőkutatásból írtam a doktori és a kandidátusi dolgozatomat is, sok cikkem jelent meg folyóiratokban és szaklapokban. A jövőkutatás érdekes határterületekkel rendelkezik, ezért sok tv-és és rádiós riportot készítettek velem. Ismerem a szakmám tudományos közéletét jelentő hazai szakembereket, és külföldi kapcsolataim is ezen az alapon szerveződtek, de ehhez jelentősen hozzájárult a tanszékünk szervezésében lezajlott, nemzetközileg is igen jelentős két TEMPUS program is.

Kutatásaim a jövőkutatáson belül az első időkben, a 70.es években lételméleti kérdések voltak, vagyis az érdekelt, hogy elméletileg mi az alapja az előrejelzéseknek, hiszen a valóságos létezés, nem lehet, hiszen a jövő nem létezik. Majd az ismeretelméleti problémák foglalkoztattak. Közben megjelentek a híres világmodellek, ezeknek az elemzése kötött le. A társadalom fejlődésének alapja a technika, így a technikai fejlődés társadalmi következményei kezdtek foglalkoztatni, és az hogy mennyire lehet ezeket a következményeket előrejelezni. Mostanában különösen érdekel, hogy mi a társadalmi feltétele annak, hogy a már meglévő és nem egészen pozitív előrejelzéseket a döntések során figyelembe vegyék egyéni és társadalmi szinten is.

A Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottságának vagyok a titkára már nyolc éve. Szeretem ezt a munkát, mert a szakmai kérdések megbeszélésénél,a konferenciák szervezésénél jelen lehetek. Egyébként nem szeretem az adminisztrációs tevékenységet, de úgy látszik, a szakma szeretete még ezt is feloldja.

Tanítok még a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdasági Karán filozófiát, filozófiatörténetet, és azokat a tárgyakat is, amiket a Műszakin. Szeretek ott tanítani, mert a kar szerveződésének első pillanatától jelen voltam, és érdekes élmény látni teremtődni egy új kart, nekem, ki leginkább évszázados egyetemeken tanítok.

Van saját könyvkiadó vállalkozásom, eddig 15 könyvet adtam ki, ezek leginkább a tudományos munkámhoz kapcsolódnak, illetve a szervezett konferenciákhoz.

fontosabb publikációk

etoth@inno.bme.hu

 

 

vissza a kezdőlapra