fénykép
nyitó lap
publikációk
oktatás
konferenciák
letölthető
english
tanszék

Dr. Palasik Mária egyetemi docens


Önálló szakkönyv

Zugló. Hetvenéves Budapest XIV. kerülete. Herminamezõ Polgári Köre, Alapítva 1990, Budapest, 2005, 171 o.

Kovács Béla. 1908–1958. Occidental Press - Századvég Kiadó, Bp., 2002, 139 o.

ismertetés:
Török Bálint: Derékba tört élet. Magyar Napló, 2004. március, 48–49. o.

Tóbiás Áron: Történelmi példakép. Hiteles és bátor politikus. Heti Válasz, 2002. 04. 05.

A jogállam megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon, 1944–1949. Napvilág Kiadó, Bp., 2000, 347 o.

ismertetés:  
Standeisky Éva: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon, 1944–1949. Múltunk, 2002. 3–4. sz. 560–565. o.

Barnabas Racz: A Jogallam Megteremtesenek Kiserlete Es Kudarca Magyarorszagon 1944-1949 (The  Attempt and Failure of the Establishment of the Rule of Law in Hungary 1944-1949).  (book review) Europe – Asia Studies, March, 2002, pp. 3-7.

Török Bálint: Kísérlet és kudarc? Magyar Szemle, 2001. augusztus, 170-175. o.

Julien Papp: La Hongrie contemporaine: quelques pubilcations récentes. Gabroche, Revue d’Historie Popularie. Mai 2001, 12. o.

B. Bernát István: Jogsértések a koalíciós időszakban. Évkönyv 2001, 1956-os Intézet, Budapest, 2001, 215–223. o.

Budapest városrészei. Kőbánya. CEBA Kiadó, Bp., 2000, 295 o.

Szerkesztett kötetek

Házastárs, munkatárs, vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. (Társszerk. Sipos Balázs) Napvilág Kiadó, Budapest, 2005, 343 o.

 (Összeállította, sajtó alá rendezte és a bevezetést írta P. M.) Ságvári Ágnes: Tanulmányok a magyarországi holocaust történetéből. Napvilág Kiadó, Bp., 2002, 132 o.

Budapest városrészei. Terézváros. (Társszerk. Varsányi Erika) CEBA Kiadó, Bp., 2000, 172 o.
Budapest városrészei. Pesterzsébet. (Társszerk. Varsányi Erika) CEBA Kiadó, Bp., 2000, 163 o.
Budapest városrészei. Rákospalota – Pestújhely - Újpalota. (Társszerk. Varsányi Erika) CEBA Kiadó, Bp., 2000, 236 o.
Budapest városrészei. Budafok-Tétény. (Társszerk. Varsányi Erika) CEBA Kiadó, Bp., 1999, 188 o.
Budapest városrészei. Újpest. (Szerk. és társszerzõ) CEBA Kiadó, Bp., 1999, 154 o.
Csicsery-Rónay István - Cserenyey Géza: Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására, 1947. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Szerkesztette: Palasik Mária. 1956-os Intézet, Bp., 1998, 458 o.

Önálló  kiadványok,  illetve  azokban való közreműködés

„Ítélet nincs” Kovács Béla elhurcolása. In: Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerkesztő: Halmos Ferenc. Gesta Könyvkiadó, Budapest, 2004, 32–34. o.

A feleség sorsa. Ami Kovács Béla életrajzából kimaradt. In: Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19–20. században. Szerkesztette: Pető Andrea, Budapest, Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, 2003, 79-91. o.

Esélyek és egyenlőtlenségek. Nők a műszaki tudományokban Magyarországon. In: Gazdasági fejlődés – társadalmi egyenlőtlenség. A Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottsága – Miskolci Egyetem, 2003, 73–87. o.

 Nők az értelmiségi pályákon a XX-XXI. században. In: Jövőképek a jövő Európájában. A Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottsága - Miskolci Egyetem, 2002, 253-263. o.

A politikai rendőrség háború utáni megszervezése. In: Államvédelem a Rákosi-korszakban. Szerkesztette: Gyarmati György. Történeti Hivatal, Bp., 2000, 33-57. o.

Alkotó élet, hányatott sors. Karig Sára életútja. In: Asszonysorsok a 20. században. Szerkesztette: Balogh Margit és S. Nagy Katalin. BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék - Szociális és Családvédelmi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Bp., 2000, 297-315. o.
Magyarország településeinek enciklopédiája. (Társszerző), CEBA Kiadó, Bp., 1. kiadás, 2000, 2. kiadás 2002, 18-20.,  24., 30., 33-41., 43. o.
A kisgazdapárt felbomlasztására irányuló kommunista taktika lépései. In: A fordulat évei, politika, képzőművészet, építészet, 1947-1949. Szerkesztette: Standeisky Éva, Kozák Gyula Pataki Gábor, Rainer M. János. 113-135. o. 1956-os Intézet, Bp., 1998.
Magyarország megyei kézikönyvei.  Budapest Kézikönyve 2. kötet, A főváros kerületei, városrészei. Főszerkesztő: Józsáné Halász Margit. CEBA Kiadó, 1998. 258–280., 369–390., 553–572. o.

Révai Új Lexikona, Babits Magyar-Amerikai Kiadó Rt., Szekszárd, 1997-től folyamatosan, szócikkek 3,5 szerzői ív terjedelemben.

Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések, 1940-1956. Szerkesztette: Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente. I. kötet, 144-306. oldalak sajtó alá rendezése és jegyzetelése. Napvilág Kiadó, Bp., 1997.

A törvényhozás demokratikus jogalkotása. In: A magyar parlament 1944-1949. Balogh Sándor irányításával szerkesztette és a függeléket összeállította: Hubai László és Tombor László., Gulliver Lap- és Könyvkiadó, Bp., 1991, 82-99. o.

Tanulmányok
Szabadság és megszállás. Demokrácia, választások, újjáépítés, 1945-1947. In: Új Horizont, 2004. 6. szám, 98-108. o.
A magyar nők a műszaki felsőoktatásban, a mérnöki pályán és a műszaki tudományokban a XX. században. Múltunk, 2003/3. 132–159. o.
„Üstökön ragadni a reakciót” - Az államrendőrség és a politikai rendőrség kezdetei. Beszélő, 1999/11. 74-86.
Figder Éva – Palasik Mária: Brit jelentés a magyar politikai rendőrségről 1946-ban. Trezor, a Történeti Hivatal évkönyve, 1999, 167-189. o.
A szólásszabadság deklarálása és korlátainak kezdetei Magyarországon (1946-1949). Századok, 1998/3. 585-601. o.
Bizalmas belügyminiszteri rendelet az internálások ügyében (1945). Társadalmi Szemle, 1997/7. 87-94. o.
A Magyar Közvéleménykutató Szolgálat jelentése 1947 áprilisából. Magyar Tudomány, 1997/4. 487-492. o.
A köztársaság kikiáltása és büntetőjogi védelme. Magyarország, 1946. Valóság, 1996/9. 57-76. o.
Tildy Zoltán eltávolítása a hatalomból. Társadalmi Szemle, 1996/8-9. 152-161. o.
Eötvös Lorándról - különös tekintettel a Pestszentlőrinchez fűződő mozzanatokra. In Emlékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc múltjáról. Kiadja Budapest XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 1997, 86-93. o.
A jogállam csapdái Magyarországon 1947 elsõ felében. (A Magyar Közösség pere mint eszköz a kisgazdapárt hatalomból történő kiszorításához.) Századok, 1995/6. 1305-1335. o.
A szalámitaktika elsõ szakasza. Újabb adalékok az MKP FKgP elleni támadásaihoz. Társadalmi Szemle, 1995/8-9. 144-153. o.
A gyömrői gyilkosságok és következményeik. Valóság, 1995/4. 58-68. o.
A Budapesti Nemzeti Bizottság tevékenysége, 1945. In: 50 éves a Steinmetz Miklós Gimnázium. Medicina Kiadó, Bp., 1985, 57-65. o.
A tanácsrendszer kialakulása Budapesten, 1945-1950. Bölcsészdoktori disszertáció, ELTE BTK, 1982, Bp., 111 o.

Idegen nyelvű tanulmányok

Külföldön megjelent idegen nyelvű:
Women at the Budapest University of Technology and Economics (BUTE) In: Women Scholars and Institutions. Ed.: Sona Strabanova – Ida Stambuis and Katerina Mojsejova. Studies in the History of Sciences and Humanities, Research Centre for the History of Science and Humanities, Prague, 2004. pp. 489-309.

 Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary 1848-1914. By Alice Freifeld. (Washington D.C., The Woodrow Wilson Center Press. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 2000) xii+398 pp. Book review. European Legacy, 2003/8. pp. 530-530. (Estók Évával közösen)

Women in Technical Higher Education and in the Sciences in 20th Century Hungary. In Hungarian Studies Review, Vol. XXIX, IB2 (2002) pp. 25-49.
Women at the Technical University of Budapest in the 20th century. In Wie Naturlich Ist Geschlecht? Gender Und Die Konstruktion von Nature und Technik. Ursula Pasero-Anja Gottburgsen (Hrsg.) Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2002, pp. 167-177.

Magyarországon megjelent idegen nyelvű:
(Edited and introduced) Ágnes Ságvári: Studies on the History of Hungarian Holocaust. Napvilág Kiadó, Bp., 2002, 151 p.
(Serienhauptredakteur) Stadtteile von Budapest. XX. Bezirk - Pesterzsébet. Budapest, CEBA, 2000, pp. 121-140.
(Series Chief Editor) Quarters of Budapest. XXth district - Pesterzsébet. Budapest, CEBA, 2000, 101-120. pp.
Stadtteile von Budapest. X. Bezirk - Kobánya. Budapest, CEBA, 2000, pp. 195-244.
Quarters of Budapest. Xth district - Kobánya. Budapest, CEBA, 2000, pp. 147-194.
Stadtteile von Budapest. XV. Bezirk – Rákospalota – Pestújhely - Újpalota. Budapest, CEBA, 2000, pp. 137-163.
Quarters of Budapest. XVth district - Rákospalota – Pestújhely - Újpalota. Budapest, CEBA, 2000, pp. 113-136.
(Serienhauptredakteur) Stadtteile von Budapest. XXII. Bezirk - Budafok-Tétény. Budapest, CEBA, 1999, pp. 76-86.
(Series Chief Editor) Quarters of Budapest. XXIIth district - Budafok-Tétény. Budapest, CEBA, 1999, pp. 87-97.
(Serienhauptredakteur) Stadtteile von Budapest. VI. Bezirk - Terézváros. Budapest, CEBA, 1999, pp. 80-94. (Series Chief Editor) Quarters of Budapest. VIth district - Terézváros. Budapest, CEBA, 1999, pp. 95-108.

Oktatási segédlet
Az Európai Unió intézményrendszere. Oktatási segédanyag a BME hallgatói számára. Bp., 2004, www.inno.hu/oktatási segédlet
Közösségi vívmányok. Bevezetés az Európai Unió jogába, alapfogalmak és műszaki kérdések. In Euroconform Complex Retraining of Specialist in Road Transport. Szerk.: Péter Tamás. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar, Bp., 2001. 1-10. o.
Palasik Mária – Varsányi Erika: Budapest városrészei. Oktatási segédlet Egy világváros születése, Budapest a 19-20. században című tantárgyhoz. Bp., 2001, www.inno.hu/oktatási segédlet
Hol a helyünk Európában. (Magyarország a XX. században). Szöveggyûjtemény. Társszerzõ: Kiss Éva. Kézirat gyanánt, 1992. BME, Társadalom és Gazdaságtörténeti Intézet Könyvtára, 321 o.
Történelmi lecke újragondolásra. A Rákosi-rendszer hétköznapjai. Hitel, 1990. március. 27. XXI-XXV. o.

Recenzió
Dinnyés Lajos kormányának mininsztertanácsi jegyzőkönyvei. 1947. június 2.- szeptember 19. Múltunk, 2003/1. 287-294. o.
A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948–1956. Főszerkesztő: Izsák Lajos. Napvilág Kiadó, 1998. Századok, 2000/4. 1022–1024.
Ez volt a KALOT. Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935-1946. Évkönyv, 1999. 1956-os Intézet, Bp., 1999, 341-346. o.
A Kádár-korszak hétköznapjai. Gerő András – Pető Iván: Befejezetlen szocializmus. Képek a Kádár-korszakból. Évkönyv, 1998. 1956-os Intézet, Bp., 1998, 341-345. o.
Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika (1945-1963). Szeged, 1996. Századok, 1997/2. 549-551. o.
Olvasókönyv az utódoknak. Az 1956-os forradalom. Reform – Felkelés – Szabadságharc - Megtorlás. Írták: Az 1956-os Magyar Forradalom Tötrénetének Dokumentációs és Kutató Intézete szerzői munkaközösség tagjai: Bak M. János, Kozák Gyula, Litván György, Rainer M. János. Szerkesztette: Litván György. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. Kapu, 1992/12. 133. o.
Öt magyar fizikusról. Staar Gyula: Megszállottak. Öt magyar fizikus. Tipotex, Bp., 1991, Ring, 1992. július.
Források Budapest múltjából. V/A: Források Budapest történetéhez 1950-1954. Főszerkesztő: Ságvári Ágnes. Szerkesztette: Gáspár Ferenc és Szabó Klára. Bp., 1985. Századok, 1989/1-2. 214-216. o. 1991. évi megjelenés.
 Titkok történelemkönyve. Szerencsés Károly: Magyarország a II. világháború után (1945-1975). IKVA, Bp., 1990. Kurír, 1991. március.
Tankönyvpótló tankönyvek. A Kertész István szerkesztette Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek című sorozatról. Ring, 1991/18. 36-37. o.
Pogány József válogatott írásai. Összeállította, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Varga Lajos. Kossuth, Bp., 1987. Múltunk, 1989/3-4. 234-237. o.
Vélemények, viták a felszabadulás utáni történetünkről. I-II. Szerkesztette: Balogh Sándor. Kossuth, Bp., 1987. Történelemtanítás, 1988/5. 28-29. o.
Három forráskötet középiskolásoknak.
1. Barta Gábor – Hegyi Klára – Kertész István: Emberek és századok. I. Források a történelem kezdeteitől 1711-ig. Tankönyvkiadó, Bp.
2. Závodszky Géza: Emberek és századok. II. Történelmi források és szemelvények 1711-től 1914-ig. Tankönyvkiadó, Bp.
3. Föglein Gizela – Petri Edit: Emberek és századok. III. Történelmi források és szemelvények a 20. századból. Tankönyvkiadó, Bp., Történelemtanítás, 1988/4. 30-31. o.
Forrásközlés
Látlelet a magyar függetlenségről. Egy résztvevő feljegyzései az 1953-as moszkvai tárgyalásokról. Kapu, 1989. május, 4-10. o.

Ismeretterjesztő cikkek
Parlamenti történetek. Pártcsaták és leszámolások. Magyarország, 1990. IV. 5. 20-21. o.
Nők a női egyenjogúságról a koalíciós parlamentben, 1945-1949. Ring/13. 4-5. o.
Régi önkormányzatokról. Igazság, 1990. augusztus 23.
Balkánkeringő. Jugoszlávia a királygyilkosságtól az osztrák államszerződésig. Ring, 1991/7. 38-39. o.
Pisztolylövés a parlamentben. Merénylet Tisza István ellen. Ring, 1991/21. 39. o.
Last updated: 2005. 09. 25.