fénykép
nyitó lap
publikációk
oktatás
konferenciák
letölthető
english
tanszék

Dr. Palasik Mária egyetemi docens

SZAKMAI ÉLETRAJZ

Születés helye, ideje: Fegyvernek, 1957. június 30.
Középiskola:
1971 - 1975. Steinmetz Miklós Gimnázium, Budapest
Egyetem:
1. 1975-80. ELTE BTK, történelem-orosz szakos tanár
Diploma száma: 183/1980. Kelte: Budapest, 1980. június 21.
2. 1986-1989. ELTE BTK, politikatudományi előadó
Diploma száma:1607/1989. Kelte: Budapest, 1989. szeptember 1.
Munkahely, beosztás:
2000 - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,  Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszék
1997-2000 egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék
1988-1997 adjunktus, Budapesti Műszaki Egyetem
1986-1988 tanársegéd, Budapesti Műszaki Egyetem
1980-1986 középiskolai tanár, Steinmetz Miklós Gimnázium, Budapest

Tudományos fokozatok:
- habilitált doktor, 2005, ELTE BTK, történelemtudományok
- PhD, 1998, ELTE BTK Doktori Tanácsa
Diploma száma: K - 192/1998. Kelte: Budapest, 1998. szeptember 15.

- történelemtudomány kandidátusa, 1995, Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa
Diploma száma: 16.067. Kelte: Budapest, 1996. március 12.
A disszertáció címe: A jogállam megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon (1944-1949). Budapest, 1995, 281 o. opponensek: Vida István, Litván György

- dr. univ. 1983, ELTE BTK
Diploma száma: 108/1982-83. Kelte: Budapest, 1983. június 11.
A disszertáció címe: A tanácsrendszer kialakulása Budapesten 1945-1950. Budapest, 1982, 111 o. opponensek: Balogh Sándor, Kulcsár Kálmán
Nyelvtudás:
Orosz - felsőfok
Angol - középfok

Kutatási terület:
1. A 2. világháború utáni magyar politika- és társadalomtörténet.
2. A közigazgatás története elsősorban Budapestre koncentrálva; Nagy-Budapest létrehozása; Budapest rendezési tervei; Budapest egyes kerületeinek története.
3. A társadalmi nemek kutatása területén: a nők jogai alakulásának vizsgálata; nők a tudományban; nők a műszaki felsőoktatásban; nők az iparban; nők a közéletben Magyarországon.

Kitüntetés:
Rektori dicséret, 1990
TDK munkáért emlékplakett, BME, 2004

Tudományos közéleti tevékenység, fontosabb megbízatások:
A Múltunk címû folyóirat tanácsadó testületének tagja 2005–
Magyar Történelmi Társulat Nőtörténeti és Társadalmi Nemek Szakosztályának titkára, 2004-
A nők a privát szférán túl című kutatási projekt vezetése a Politikatörténeti Intézetben, 2003 -
WITEC European Association for Women in Science, Engeneering and Technology, magyarországi koordinátor, 2002 -
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag, 1996 -
Magyar Történelmi Társulat, 1982

Elnyert pályázatok, ösztöndíjak és egyéb támogatások:
- 2004. november, Az Európai Unió 6. keretprogramjában  (Strategy on Gender Equality alprogram) Tackling Stereotypes címmel elnyert támogatás. A projekt magyar kutatásvezetője. A projekt másfél éves, kezdete: 2004. december 1.
-   2004. szeptember, Jean Monnet-díj, az Európai Bizottság „grantja”.
- 2004. szeptember 12. és 19., „SEE-HEAD seminar”, Graz, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem képviseletében és támogatásával
- Az Európai Bizottság támogatása a 2004. szeptember 9-12. között Tallinnban zajlott un. Enwise értékelő konferncián történő részvételhez (Enwise valorisation Conference: "Enlarging Europe with/for women scientists"), amelyen a magyar küldöttség tagjaként  vett részt.
- 2004. április, Mecenatura. WITEC tagsági díj.
- 2003. február, Mecenatura. WITEC tagsági díj.
- 2002. szeptembertől Széchenyi István Ösztöndíj (89/2002).
- 2002. június, Mecenatura. ICOHTEC konferencia utazási költsége Granadába.
- 2001. május, Association of Canadian Community Colleges, Partnerships for Tomorrow Program utazási támogatása a Laval Egyetemen tartandó előadáshoz.
- 2001 - 2004 OTKA (035-193 témaszám) „A nők a Budapesti Műszaki Egyetemen a 20. században”, résztvevő.
- 1997 - 2000 OTKA (023-411 témaszám) „Magyar Nőtörténeti Adattár a polgári korszaktól napjainkig (1848-1995)”, résztvevő.
- JEP-14191-99 Euroconform Complex Retraining of Specialists in Road Transport TEMPUS-program, résztvevő.
- 1999. december 15 - 19. Varsó, Északközép-európai történészkonferencia, (Bathory Fondation, Warszawa)
- 1998. augusztus 15-28., London, Public Record Office és British Library (TEMPUS)
- 1994. július 15-30., London, Public Record Office (CEU)
- 1992 - 1994 Central European University Research Support Scheme No 51/91. „The Attempt and Failure of the Creation of Constitutionality in Hungary (1944 - 1949)”.
- 1991 - 1994 OTKA (5-445 témaszám) “Az érdekérvényesítés lehetőségei és formái Magyarországon, 1957-67”, témavezető.
- 1989 - 1991 A Művelődésügyi Minisztérium által támogatott, az 1944 - 1949 közötti magyar parlamentarizmus történetével foglalkozó kutatócsoport tagja, amelyet Balogh Sándor vezetett.
Last updated: 2005. 09. 25.