Címünk:

1111 Budapest,
Stoczek u. 2, földszint 6.
Tel.: 463 2141, Fax: 463 1412

 

Letölthetõ jegyzet a Jean Monnet tárgy (BMEGTK449342) hallgatói részére:

[Study material for the Jean Monnet course (BMEGTK449342)]:
1. Jean Monnet jegyzet_Első rész (Jean Monnet Study Material_Part 1)
2. Jean Monnet jegyzet_Második rész (Jean Monnet Study Material_Part 2)
 


Dr. Hronszky Imre és dr. Várkonyi László hallgatóinak: (2006/2007 II. félév)
Felkészülési anyagok elérhetősége számonkérésekhez:

Letöltés

Vizsgaidőpontok:
Dr. Hronszky Imre:
Letöltés
Dr. Várkonyi László:
Letöltés

Zh- és vizsgainformációk:
Letöltés1.
Letöltés2.


fogadóórák (2007. február):
Hronszky Imre: Kedd 9-10-ig
Galántai Zoltán: Kedd 13:45-14:45
Molnár László: Szerda 13-14, Csütörtök 14-15-ig
Palasik Mária: Kedd 18-19
Tóth Attiláné: Kedd 9-10
Varsányi Erika: Kedd 9-10, Csütörtök 9-10-ig
Várkonyi László Kedd 9-10

óranend a második félévre (2007. február):
letöltés >>>


Dr. Hronszky Imre és dr. Várkonyi László hallgatóinak:
(2006/2007 I. félév)
Zh- és vizsgainformációk:
letöltés >>>
vizsgaidőpontok:
Dr. Hronszky Imre:
letöltés >>>
Dr. Várkonyi László:
letöltés >>>
(2006. december 18.)


Felkészülési anyagok elérhetősége számonkérésekhez
(2006/2007 I. félév, Dr. Hronszky Imre kurzusaihoz)

2006. december 10.
letöltés >>>


Ideiglenes
órarend 2006-2007. 1. félév
2006. szeptember 10.
letöltés >>>

Tudomány - Társadalom - Kommunikáció előadás az MTA-n

2006. május 23.
Tisztelettel meghívjuk a Tudástársadalom Alapítvány és az MTA Kommunikációs Titkársága szervezésében zajló
"Tudomány - Társadalom - Kommunikáció" című akadémiai műhelyszeminárium-sorozat következő rendezvényére!

A szemináriumra a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai termében (Budapest, Roosevelt tér) kerül sor
2006. május 25-én, 15 órai kezdettel
Hronszky Imre Filozófus tszv. egyetemi tanár (BME GTK) Vitaindító előadásának címe:
Szakértés és közrészvétel a kockázat kommunikációban
Előadását Dr. Várkonyi Lászlóval és Fésüs Ágnes PhD hallgatóval együtt tartja
Kapcsolódó anyagok, valamint a korábbi szemináriumokról készült összefoglalók a www.tudastars.hu honlapon olvashatók.
ZH-időpontok:
Hronszky Imre professzor úr kurzusaihoz:
Bevezetés a technolgóia elméletébe KG (Hétfő 12-14):
időpont: 2006. május 16. KEDD 17 óra
hely: MG F EA

Innovációmenedzsment (Kedd 17-19 ):
időpont: 2006. május 16. KEDD 17 óra
hely: MG F EA

Innovációmenedzsment (szerda 17-19):
időpont: 2006. május 17. SZERDA 17 óra
hely: K A 66.

Pót ZH.
időont: 2006 május 24. szerda délelott 9 óra.
hely: St.épület Fsz.10.

ÓRAREND - 2005/2006, második félév

2006. február 18.
tovább >>>

Converging Technologies- Promises and Challenges
2005. december 07.
Konferencia az Innovációmenedzsment tanszék szervezésében - mindenkit szeretettel várunk! A konferencia központi témája a nanotechnológia; részletek itt olvashatóak.

hely: BME K. épület I. 66.
időpont: 2005. december 8 - 10.
Konvergáló technológiák - Ígéretek és Kihívások
2005. november 30.
Az Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszék munkaértekezletet tart a nanotech alapú konvergáló technológiai fejlődés társadalmi hatáselemzése céljából.

hely: BME ST. épület fszt. 10.
időpont: 2005. december 2., péntek, 16-18 óra

Előadók:
Hronszky Imre:
Az előretekintés (foresight) előtt álló feladatok

Galántai Zoltán:
Nanoutópia vagy sem

Molnár László:
Nanoetika: áttekintésMegújult az MTA Jövőkutatási Bizottsága
2005. szeptember 9.
Az MTA Jövőkutatási Bizottsága két kollégánkat választotta vezetőégi tagjai közé. Tóth Attiláné dr. alelnök lett, dr. Galántai Zoltán tanszékvezető-helyettes pedig titkár. A Jövőkutatási Bizottság elnöke prof. Nováky Erzsébet, a Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszékének vezetője.


Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés
2005. augusztus 29.
Tanszékünk oktatóinak tanulmányuk jelent meg a Buzás Norbert által szerkesztett Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés című kötetben (SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged).

Dr. Hronszky Imre: Az innováció politika megalapozása evolucionista megközelítéssel
A tanulmány három alapvető részből áll. Először az innováció politika megalapozásával foglalkozik. Ennek egyik rétege a komplex evolúciós rendszerek, az instabil rendszerek dinamikájának tanulmányozásából adódik. A tanulmány utána röviden vizsgálja az innováció, mint stilizált jelenség empirikus jellegzetességeit. Szembeállítja a neoklasszikus és az evolúció elméleti közelítésmódot, majd vizsgálja az evolucionista megközelítésű innováció politika néhány jellemzőjét. Alapvető megállapításai: az innováció politika konzekvens megalapozásának van kielégítő ontológiai háttere, ez az instabil rendszerek dinamikájából kiinduló evolucionista szemlélet. A neoklasszikus közelítés nem teljesíti az ennek alapján megjelenő fogalmi kritériumokat. Az evolucionista szemlélet számos kvalitatív szemléleti előnyt kínál. Ezek beépítése megkezdődött az innováció politikai kutatásba illetve, kezdeti szinten bizonyos innováció politikákba.
Kulcsszavak: instabil rendszerek dinamikája, evolucionista megközelítés, evolucionista innováció politika

Várkonyi László: Technológia menedzsment módszerek szerepe az innovációpolitikában
A tudástársadalom nem csak több információt, hanem más típusú tudás kialakítását is megköveteli, mindinkább a társadalmilag és környezetileg értékes innovációk kidolgozására helyeződik a hangsúly, mivel a versenyképesség növelése fokozottan a társadalmi értékeknek megfelelő innovatív termékeken keresztül valósul meg. Ennek megvalósításához lényeges a köz bevonására építő participatív alapú konstruktív technológia hatáselemzési stratégiai ori-entációjú menedzsment módszerek beépítése a technológiafejlesztési folyamatokba, kiemelten a felhasználó bevonása lehetőségeinek kialakítása. A műszaki kockázat komplex jellegzetességeinek és kvalitatív tényezőinek figyelembevételével az elővigyázatosság, participáció és kockáztatás együttes kezelése, illetve az ennek megfelelő keretek és több intézményi szférá-ban is alkalmazható eszközrendszer kidolgozása alapvetően szükségessé válik, magában hordozva a releváns tudások integrálásának kialakítási, illetve ezek reflektív alkalmazásának kihívásait. A szerző dániai kutatási tapasztalatain keresztül rámutat a konstruktív technoló-gia hatáselemzés (constructive technology assessment), technológiai előretekintés (technology foresight), és a várható technológia elemzése (prospective technology analysis) koncepcióinak a multipoláris értékrendszerű társadalom több szintjén történő megjelenésére, illetve ezek fokozatos, az intézményi szférák egészébe történő beágyazódására is. Ennek a tudásnak a menedzsment és a stratégiai döntéshozás folyamataiban való alkalmazása, illetve az innováció politikába történő beépülése fontos eszközzé válik.
>Kulcsszavak: innováció, konstruktív technológia hatáselemzés, technológia menedzsment, innovációpolitika


Hronszky Imre tanszékvezető egyetemi tanár: Zh-pótlási lehetőségek
2005. május 23.
részletek


Teaching Ethics to Science and Engineering Students
2005. április 17.
Dr. Molnár László részt vett és 'Some Remarks on Tom Hansen's Article "The Ethics of Science"' címmel előadást tartott a 'Teaching Ethics to Science and Engineering Students'témájú, a Kopenhágai Egyetemen április 14-től 16-ig rendezett nemzetközi konferencián. A konferencia szervezői: Center for the Philosophy of Nature and Science Studies Universitiy of Copenhagen, a Dán UNESCO Bizottság és International Network of Engineers and Scientists for global responsibility (INES).


Ipari Nyílt Nap
2005. február 25.
Időpont: 2005. március 2.15:30
helyszín: BME, St épület, Stoczek utca 2, fszt, kis előadó
[részletek]


Ideiglenes órarend a 2005/2. félévre
2005. február 18.
Nevének megfelelően ez az órarend nem végleges, és technikai okokból kifolyólag lehetségesek változások.
[LETÖLTÉS]


A műszaki tudományok területén alkotó női tudósok helyzete az EU-ban és Magyarországon
2005. január 31.
Tudományos konferencia
Időpont: 2005. február 1., kedd, 10 óra
helyszín: BME, K épület, Műegyetem rkp. 3. I. em. 65., Oktatói klub
[részletes program]


Öt éves a tanszék
2005. január 5.
Szeretettel meghívjuk Önt a BME GTK Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszéke megalakulásának 5. évfordulója alkalmából rendezendő munkaértekezletünkre.
Helyszín: BME Oktatói Klub (1111 Bp, Műegyetem rkp 3., K épület, I. 66)
Időpont: 2005. január 10., 10 óra
A munkaértekezletet megnyitja Dr. Veress József, a GTK dékánja.
Minden érdeklődőt szeretettel látnuk.
[részletek]


archivum