Fõvárosi Vízmûvek; Áramlási paraméterek mérése csõhálózatban

 BME kísérleti atomreaktor; Nagynyomású, magas-hõmérsékletû mintatartó

BME Vízgépek Tanszék; Szûrõciklon visszatisztításának mikroprocesszoros (Z80) vezérlése

BME Vegyipari Géptan Tanszék; Automata szivattyú-mérõállomás mikroprocesszoros vezérléssel

Paksi Atomerõmû Vállalat; Nagynyomású, magas-hõmérsékletû folyadék valós idejû mintavételezése

Országos Gabonaipari Vállalat; Gabonasiló hõmérséklet-eloszlás vizsgálata

Karlsruhe-i Egyetem Hydromechanika Intézet; Mikroprocesszoros buborékgenerátor

Karlsruhe-i Egyetem Hydromechanika Intézet; Leaseres buborék-sebességmérõ

Karlsruhe-i Egyetem Hydromechanika Intézet; Mérõszonda buborék-sebesség mérésére

Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat; Siló tervezés

Vegyipari Tervezõ Vállalat; Áramlásmérõ turbina tervezése

Magyar Alumíniumipari Tröszt; Kohótisztító autó tevezése

Budapesti Édesipari Vállalat; Folyékony zsírok kristályosítása

Tiszai Vegyikombinát; Mûanyag granulátum pneumatikus szállítása

Magyar Innovációs Részvénytársaság; Nagysebességû folyadéksugaras keverõreaktor fejlesztése

Richter Gedeon Rt.; Széles hõmérséklettartományban üzemelõ tárolós hõcserélõ tervezése

Hydromechanika I. Sz.; Propán- bután szivattyú minõsítése

Unilever RT.; Keverési eljárás kidolgozása mosópor gyártásához
 
Vissza