A Vegyipari Géptan Tanszék Különlenyomatainak Jegyzéke

 

 

1. Pápai L., Sebestyén Gy.: Fluidizációs cementszállítás. Budapest 1965. GÉP XVII 12. pp. 475-478.

2. Pápai L., Sebestyén Gy.: Fluidisationsförderung von Zement. Budapest, 1966. Periodica Polytechnica M. IX/4. pp. 301-318.

3. Somogyi Miklós: Térfogatáram mérése mérôperemmel. Budapest, 1966. BME Vegyipari Géptan Tanszék Közleményei pp. 1-10.

4. Szabó Á., Verba A., Marik M.: Beitrag zum Einfluss der Eintrittsdurschmessers der pumpenlaufräder auf die pumpenkennverte. Budapest, 1966. Periodica Polytechnica M. IX/3 pp. 285-297.

5. Pápai László: Geschwindigkeits- und druckverhältnisse bei Waagerechter Pneumatischer Förderung. Budapest, 1966. Periodica Polytechnica M. IX/4. pp.397-415.

6. Pápai László: Fluidizációs szállítás. 1967. BME Tudományos Ülésszak 2. kötet pp. 414-434.

7. Verba A., Szabó Á.: Untersuchung der Kavitationskennwerte der pumpen. Varsó, 1968. Szewalski Robert professzor negyvenéves tudományos munkásságának emlékére kiadott "Áramlástechnikai gépek problémái" című jubileumi kötet pp. 943-947.

8. Somogyi Miklós: Existence questions of the boundary value problem of radial cascade flow. Budapest, 1969. III. Áramlástechnikai Gépek és Áramlástechnikai Konferencia elôadásainak gyűjteménye pp. 619-627.

9. Verba A., Szabó Á., Stvrteczky F.: Constribution to the problem of pumping viscous fluids. Budapest, 1969. III. Áramlástechnikai Gépek és Áramlástechnikai Konferencia elôadásainak gyűjteménye pp. 726-734.

10. Pápai L., Fodor I., Nyitrai F.: Szűrôciklonok kialakítása, jellemzôinek mérése. Budapest, 1970. VI. Fűtés és Légtechnikai Konferencia Budapest '70 elôadások gyűjteménye II. kötet pp. C/6 1-28.

11. Pápai László: Geschwindigkeits- und Druckverhältnisse bei lotrechter pneumatischer Förderung. Budapest, 1970. Acta Technika Vol 69 No. 1-2. pp. 83-104.

12. Verba A., Pokol Gy.: A mérôperem mérônyomásának értelmezése. Budapest, 1970. A Magyar Szabványügyi Hivatal hivatalos és Műszaki Lapja, Szabványosítás No. 12. pp. 595-596.

13. Verba A., Szabó Á.: Einfluß der Viskosität auf die Pumpenkennlinien. VDI--Z 113 (1971) No. 14. - Oktober pp. 1090-1095.

14. Sebestyén Gy., Stvrteczky F., Szabó Á., Verba A.: Investigation of cavitation in pumps by direct and indirect methods. Budapest, 1972. Acta Technika Vol. 71. No. 3-4. pp. 431-474.

15. Pápai L., Négyessy Gy., Verba A.: Hundren Years of Faculty of Chemical Engineering, Technical University Budapest. Department of Mechanical Engineering for Chemical Industry. Budapest. Akadémiai Kiadó pp. 217-221.

16. Pápai L., Négyessy Gy., Verba A.: Budapesti Műszaki Egyetem Centenáriumi Emlékkönyve. Vegyipari Géptan Tanszék. Budapest, Akadémiai Kiadó pp. 217-220.

17. Sebestyén Gy., Stvrteczky F., Szabó Á., Verba A.: Szivattyúban fellépő kavitáció vizsgálata direkt és indirekt módszerrel. Budapest, 1972. Vízügyi Közlemények No. 1 és 2. pp. 57-74., 124-143.

18. Verba A., Szabó Á.: Pumping viscous fluids in centrifugal pumps. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972. Proceedings of the Fourth Conference on Fluid Machinery pp. 1445-1463.

19. Pápai László: Műanyagpor és granulátum mozgatása légáramban. Budapest, 1972. Anyagmozgatás + Csomagolás Vol. XVII. No. 6. Junius pp. 161-163.

20. Pápai László: A pneumatikus és fluidizációs szállítás felhasználásának terjedése és a szállítás elméletének fejlődése. Veszprém-Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1972. Az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet “Jubileumi Tudományos Ülésszak”-ának Kiadványa pp. 262-283.

21. Kovács E., Paláncz B.: Nem -Newtoni lamináris határréteg vizsgálata különbözô fokszámú polinomok felhasználásával. Budapest, 1973. GÉP Vol. XXV. No. 2. Február pp. 47-52.

22. Tóth István: Falnyílás réseiben létrejövô áramlás számítása. Budapest 1973. Épületgépészet Vol. XXII. No. 1. pp. 40-47.

23. Fodor I., Kovács L., Pápai L.: SZC 125 Típusú szűrôciklon és laboratóriumi vizsgálata. Budapest, 1973. Malomipar és Terményforgalom No. Március - Április pp. 70-73.

24. Paláncz B., Verba A.: A nem-newtoni folyadékáramlások vegyipari és élelmiszeripari alkalmazásairól, különös tekintettel az áramlástechnikai kérdésekre. Budapest, 1973. Műszaki Tudomány, Vol. 46. No. 1-2. pp. 167-177.

25. Pápai L., Négyessy Gy., Verba A.: Kafedra Himicseszkogo Masinovegyenyija. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972. Himicseszkomu Fakultetu Budapestszkogo Universziteta pp. 233-237.

26. Verba A., Szabó Á.: Viszkózus folyadékot szállító centrifugálszivattyúk jelleggörbéinek meghatározása a vízzel mért jelleggörbékbôl. Budapest, 1973. GÉP Vol. XXV. No. 7. pp. 269-275.

27. Burhke, H.: A pneumatikus szállítás fajlagos energiaigénye. Budapest, 1973. GÉP Vol. XXV. No. 8. pp. 287-292.

28. Tóth István: Szűrôanyagok vizsgálata. Budapest, 1973. Épületgépészet Vol. XXII. No. 5. pp. 221-224.

29. Fodor Imre: Nagynyomású levegôvel üzemelô, injektor adagolású pneumatikus homokszállító berendezés. Budapest, 1973. GÉP Vol. XXV. No.11. pp. 434-438.

30. Nyitrai Ferenc: Pneumatická doprava materiálu. Vzduchotechnika ve Státech Rvhp Konference s mezinárodní úcastí 23-26. 10. 1973 Milevsko CSSR pp. 1-24.

31. Fodor I., Pápai L.: Konstrucke, pouzívaní a laboratorní zkousky filtrcyklonu. Vzduchotechnika ve Státech Rvhp Konference s mezinárodní úcastí 23-26. 10. 1973. Milevsko CSSR pp. F4/1-20.

32. Nyitrai Ferenc: Pneumatikus anyagszállítás vízszintes csôvezetékben. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs. 1973. I. kötet pp. B/1-23.

33. Nyitrai F., Lukenicsné Kápolnás Zs.: Pneumatikus anyagszállítás függôleges csôvezetékben. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs. 1973. I. kötet pp. B/3 1-27.

34. Szabó M., Nyitrai F.: Irányzatok a dugós szállítóberendezések tervezésében. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs 1973. I. kötet pp. B/4. 1-42.

35. Fodor Imre: Az injektoros adagoló jelleggörbéjének értelmezése, számítása és mérése. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs. 1973. I. kötet pp. B/9. 1-35.

36. Mihályi János: Amíg egy fluidizációs szállítórendszer megvalósul... Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1973. II. kötet pp. C/3. 1-16.

37. Fodor I., Szabady E., Tóth E.: Szűrôszövetek ellenállásának meghatározása. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1973. II. kötet pp. D/4. 1-30.

38. Fodor I., Nyitrai F.: Development and characteristics of filter cyclones. II. Nacionalnaja Konferencija po Bresnozavodszki Transzport 10-13 November 1970. Várna pp. 187-195. C/6. 1-22.

39. Pápai L., Mihályi J.: Fluidizációs szállítás a vegyiparban. Budapest, 1974. GÉP Vol. XXVI. No. 3. pp. 88-94.

40. Pápai L., Nyitrai F., Mosonyi A.: Universal vacuum sampler. Hungarian Scientific Instruments 1974. No. 29. pp. 21-24.

41. Nyitrai Ferenc: Az anyagmozgatás oktatása és kutatása a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyipari Géptan Tanszékén. Felsôoktatási Intézmények Anyagmozgatási Ismereteket Oktató Tanszékeinek Tanácskozása, Gödöllô 1974. május 7. pp. 37-43.

42. Fodor I., Szabady E.: Rotaméter méréshatárának kiterjesztése az úszó súlyának változtatásával. Áramlásmérési Kollokvium Miskolc, 1974. október 18. pp. 25-37.

43. Fodor Imre: Pneumatikus szállítóberendezéshez csatlakozó injektoros adagoló jelleggörbéjének értelmezése, számítása és mérése. Budapest, 1975. GÉP Vol. XXVII. No. 2. pp. 48-55.

44. Halász I., Angyal I.: Axiálventillátorok sugár mentén változó lapátcirkulációra történô méretezése. Budapest, 1974. Tudományos Diákköri Munkák VIII. pp. 61-70.

45. Verba A., Szabó Á., Farkas D.: Auswahl der Kreiselpumpe für den Transport von viskosen Medien. II. Vegyipari Gépészeti Konferencia Budapest, 1975. június 16-20. pp. 159-165.

 1. Verba A., Szabó Á., Farkas D.: Viszkózus közeget szállító centrifugálszivattyú kiválasztása. II. Vegyipari Gépészeti Konferencia Budapest, 1975. június 16-20. pp. 1-9.
 2. Fodor Imre: Lösung von Entstaubungsaufgaben in der Chemischen Industrie durch Verwendung von Filterzyklonen. II. Vegyipari Gépészeti Konferencia Budapest, 1975. június 16-20. pp. 523-541.
 3. Fodor Imre: Portalanítási feladatok megoldása a vegyiparban szűrőciklon felhasználásával. II. Vegyipari Gépészeti Konferencia Budapest, 1975. 16-20. pp. 491-508.
 4. Kósa L., Kovács A., Monda S.: Önürítő raktári padozat, szemes anyagok szellőztetett tárolása. IV. Raktárfejlesztési Tanácskozás Budapest, 1975. július 1-4. pp. C/4. 75-88.
 5. A BME VEGYIPARI GÉPTAN TANSZÉK KÖZLEMÉNYEI (1966-1975)
 6. Pápai L., Nyitrai F., Mosonyi Á.: Univerzális pneumatikus mintavevő. Budapest, 1975. Gabonaipar Vol. XXII. No. 1. pp. 12-16.
 7. Röser O., Bognár G.: Hidromechanikus homogenizálás hígtrágya öntözéshez. II. Vegyipari Gépészet Konferencia Budapest., 1975. június 16-20. II. kötet pp. 573-579.
 8. Röser O., Bognár G.: Hydromechanische Homogenisierung bei der Bewässerung mit jauche. II. Vegyipari Gépészeti Konferencia Budapest, 1975. június 16-20. pp. 611-620.
 9. Bencze F., Horváth Zoltánné, Angyal I.: Szabadkifúvású axiális ventillátorok vizsgálata. V. Áramlástechnikai Gépek Konferencia Budapest, 1975. I. Kötet pp. 181-187.
 10. Bencze F., Horváth I., Angyal I.: Report on the investigation of free- exhausting axial fans. Proceeding of the Fifth Conference on Fluid Machinery Budapest, 1975. pp. 67-77.
 11. Sebestyén Gy., Stvrteczky F., Szabó Á., Verba A.: A szivattyú kritikus szívásértéke és a zajszintgörbe. V. Áramlástechnikai Gépek Konferencia Budapest, 1975. I. kötet pp. 151-154.
 12. Sebestyén Gy., Stvrteczky F., Szabó Á., Verba A.: Critical NPSH value of the pump and the noise level curve. Proceedings of the Fifth Conference on Fluid Machinery Budapest, 1975. pp. 971-978.
 13. Röser O., Bognár G.: Összhatásfok növelés a szivattyútelep célszerű automatizálásával. V. Áramlástechnikai Gépek Konferencia Budapest, 1975. I. kötet pp. 75-82.
 14. Röser O., Bognár G.: Increasing of the overall efficiency with siutable automatisation of pump stations. Proceedings of the Fifth Conference on Fluid Machinery Budapest, 1975. pp. 911-923.
 15. Bognár G., Szabó I., Kurutz I.: Áramlásba helyezett rúd zajkeltése. Budapest, 1975. Épületgépészet Vol. XXIV. No. 6. pp. 274-277.
 16. Fodor Imre: Szűrőciklon alkalmazása portalanítási feladatok megoldására. Budapest, 1975. Épületgépészet Vol. XXIV. No. 6. pp. 265-270.
 17. Röser O., Bognár G.: A hígtrágya homogenizálás egyes kérdései. A Hígtrágya Kezelése és Mezőgazdasági Hasznosítása Tudományos Konferencia Budapest, 1976. június 7-11. pp. 5/1-17.
 18. Verba Attila: Az anyagmozgatás oktatása és kutatása a BME Vegyipari Géptan Tanszékén. Felsőoktatási Intézmények Anyagmozgatást Oktató Tanszékeinek Tanácskozása Budapest, 1976. június 4. Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet Kongresszusok - Konferenciák sorozat. No. 16. pp. 47-51.
 19. Csom Gy., Kocsis E., Farkas D., Angyal I., Szabó M.: A Budapesti Műszaki Egyetem Tanreaktorában létesítendő nagynyomású és nagyhőmérsékletű reaktorhurokról. Budapest 1976. Energia és Atomtechnika Vol. XXIX. No. 9. pp. 412-415.
 20. Fodor Imre: Injektoros adagolók méretezése. Budapest, 1977. GÉP Vol. XXIX. No. 2. (Február) pp. 51-59.
 21. Fodor Imre:Primenenyije filtriciklona I raszcset ego szoprotyivlenij. “Po Gyemno- Transzporti Masini I Szisztemi” 25-28. Mai 1976. Varna pp. 667-675.
 22. Kósa L., Farkas D.: Experimentelle und theoretische untersuchungen an eines selbstentleerende lüftungsboden “Pogyemno-Transzporti Masini I Szisztemi” 25-28. Mai. 1976. Varna pp. 647-655.
 23. Fodor Imre: Raszcset inzsektornih dozatorov. “Po Gyemno- Transzporti Masini I Szisztemi” 25-28. Mai 1976. Varna pp. 656-666.
 24. Kósa L., Verba A., Farkas D.: Vizsgálatok önürítő szellőző padozaton. Budapest, 1977. GÉP Vol.XXIX. No. 5. pp. 169-172.
 25. Fodor Imre: Up-to-date, self-cleaning cloth-insertion and dedusting systems made therewith. “Proceedings of the 3nd Conference on Applied Chemistry unit Operations and Process Veszprém 1977. agusztus 29-31. pp. 315-325.
 26. Fodor I., Bognár G.: Dust determination in gas flowing in tube by partial flow suction. “Proceedings of the 3nd Conference on Applied Chemistry unit Operations and Process Veszprém 1977. agusztus 29-31. pp. 327-333.
 27. Fodor I., Szabady E., Keleti A., Kerti I.: Measurements and calculation of ressistance in the clean and dusty filter cloth. “Proceedings of the 3nd Conference on Applied Chemistry unit Operations and Process Veszprém 1977. agusztus 29-31. pp.335-345.
 28. Angyal I., Nyitrai F., Morvay F.: Időben változó térfogatáram mérése gázáramban DISA hődrótos anemométerrel. II. Áramlásmérési Kollokvium Miskolc, 1977. szeptember 22-23. pp. 3-8.
 29. Nyitrai F., Angyal I.: Csővezetékben áramló szilárd-gáz keverék anyagsebességének néhány mérési lehetősége. II. Áramlásmérési Kollokvium Miskolc, 1977. szeptember 22-23. pp. 130-141.
 30. Kósa L., Verba A., Tallián A.: A mozgatóerő aerokinetikus csatornában. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp. 1-5.
 31. Kósa L., Verba A., Tallián A.: Berechnung der treibkraft in aerokinetischer rinne. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp. 1-5.
 32. Bognár G., Nyitrai F.: Szemcsemozgás injektoros adagolóban. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp.B/2 75-81.
 33. Bognár G., Nyitrai F.: Motion of particles in the injector. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp.73-79.
 34. Nyitrai F., Szabó M.: Néhány szemcsekárosodási mérés légáramú anyagszállításkor. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp. B/6 109-113.
 35. Nyitrai F., Szabó M.: Isszledovanyije pobrezsgyenyija zernisztih matyerialov v prevmatyicseszkom transzportye. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp.105-110.
 36. Szabó M., Nyitrai F.: Dugós anyagszállítási vizsgálatok. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp. B14 163-170.
 37. Szabó M., Nyitrai F.: Isszledovanyije pnyevmatyicseszkogo transzporta porsnyevogo vida. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp. B 14 159-166.
 38. Nyitrai F., Angyal I., Morvay F.: Az ömlesztett anyagok fő jellemzőinek mérése, befolyásuk a szállítás üzemére. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp. B 25 247-251.
 39. Nyitrai F., Angyal I., Morvay F.: A measurement of the principal characteristics of bulk materials and their influence to the work of transport. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp.B 25 249-253.
 40. Verba A., Kósa L., Lukács E., Katona B.: Leadófejes légáramú szállítóberendezés működésének számítógépes szimulációja. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp. 1-6.
 41. Verba A., Kósa L., Lukács E., Katona B.: Simulation des betriebes einer pneumatischen förderanlage mit abzweigern als abgabevorrichtung. II. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1978. március 15-18. pp. 1-7.
 42. Verba A., Bognár G., Kerti I.: Injektor munkapontjának meghatározása. Felsőoktatási Intézmények Anyagmozgatást Oktató Tanszékeinek Konferenciája Sopron, 1978. június 1-2. pp. 1-11.
 43. Verba A., Bognár G.: Wirkung einer Druckdifferenz auf den Ausfluß von Luft und Schüttgut aus einem Behälter. 2. Tagung Strömungsmechanik vom 3. bis 6. 9. 1979. in Magdeburg. pp. 21-23.
 44. Verba A., Bognár G.: Prediction of the operational point of injector feeders. Proceedings of the Sixth Conference on Fluid Machinery. Budapest, 1979. pp. 1253-1261.
 45. Verba A., Bognár G.: Az injektoros adagoló munkapontjának meghatározása. VI. Áramlástechnikai Gépek Konferencia Budapest, 1979 szeptember 17-22. III. kötet pp. 1286-1294.
 46. Katona Béla: A gőzsugármalom- gőzkompresszor helye a hőtranszformálásban és energetikai értékelése. Budapest, 1978. Energia és Atomtechnika Vol. XXXI. No. 11. pp. 515-519.
 47. Pleva L., Novák B., Katona B.: Energiatakarékossági javaslat gőzfűtésű rendszerekben. Budapest, 1979. Energia és Atomtechnika Vol. XXXII. No. 10-11. pp. 439-441.
 48. Bognár G., Kiss Annmária, Kósa L., Verba A.: Hígáramú pneumatikus szállítórendszer mérése és számítása. Budapest, 1980. Anyagmozgatás + Csomagolás Vol.XXV. No. 3. pp. 65-68.
 49. Bognár G., Kiss A., Kósa L., Verba A.: Messung und dimensionierung pneumatischer fördersysteme für dünnflüssige medien. Internationale Tagung für Fördertechnik vom 16. bis 18. 1980. in Magdeburg pp. 1-11.
 50. Angyal I., Nyitrai F.: Determination of the floating velocity of granular materials by calculation and measurements. 3rd Conference on Applied Chemistry unit Operations and Processes Veszprém, 1977. augusztus 29-31. pp. 275-280.
 51. Verba A., Kósa L., Katona B.: Die bestimmung des druckabfalls bei pneumatischer dischtstromförderung von schüttgut. Internationale Tagung für Fördertechnik vom 16. bis 18. 1980. in Magdeburg pp. 1-15.
 52. Sebestyén Gy., Rizk M., Verba A., Bata T., Szabó Á.: Comparative Investigation of Cavitation Flow. “Hydroforum Conference Proceedings 1980.” pp. II/1-14.
 53. Verba A., Kósa L., Katona B.: Determination of pressure loss in the dense flow pneumatic conveying of powders. Budapest, 1980. Periodica Polytechnica Vol. XXIV. No. 1-2. pp. 125-136.
 54. Embaby, M.H., Verba A.: Mean flow properties in the developing region of a circular pipe for turbulent flow at maximum drag reduction. Budapest, 1980. Periodica Polytechnica Vol. XXIV. No. 1. pp. 83-92.
 55. A BME VEGYIPARI GÉPTAN TANSZÉKÉNEK KÖZLEMÉNYEI (1975-1980)
 56. Verba A., Kósa L., Katona B.: A nyomásesés meghatározása porok sűrűáramú pneumatikus szállításánál. Budapest, 1982. Anyagmozgatás + csomagolás Vol. XXVII. No. 2. pp. 35-39.
 57. Mihályi J., Lukenicsné Kápolnás Zs., Szabó M.: Projektierung und automatisierung von pneumatischen fördersystemen für die gleichzeitige bedienung mehrerer verbraucher. Internationale Tagung für Fördertechnik vom 16. bis 18. 1980. in Magdeburg pp. 69-76.
 58. Bognár G., Kósa L., Verba A.: Modellierung von pneumatischen förderleitungen bei dünnstromförderung mit edva. “International Tagung für Fördertechnik vom 16. bis 18. 1980. in Magdeburg pp. 59-62.
 59. Angyal István: Venturi mérő instacionáris áramlások méréséhez. III. Áramlástechnikai Kollokvium Miskolc, 1980. október 16-17. pp. 3-8.
 60. Kósa Levente: Falsúrlódás mérése áramló fluidizált szemcsés szilárd anyagban. III. Áramlástechnikai Kollokvium Miskolc, 1980. október 16-17. pp.79-85.
 61. Verba A., Embaby M., Angyal I.: Newtoni és nem newtoni folyadékok áramlásának mérése négyzet keresztmetszetű csatornában. III. Áramlástechnikai Kollokvium Miskolc, 1980. október 16-17. pp.133-140.
 62. Bognár G., Verba A.: Méthode inteative pour determine le point de Fonctionnement des systemes se transport pneumatique a spiration. Budapest, 1983. Periodica Polytechnica Vol.XXVI. No. 2-3. pp. 177-186.
 63. Mihályi J., Lukenicsné Kápolnás Zs., Szabó M.: Több fogyasztót egyidejűleg kiszolgáló pneumatikus szállítórendszerek. Budapest, 1983. Anyagmozgatás + Csomagolás Vol.26. No. 5. pp. 129-135.
 64. Verba A., Embaby M.H., Angyal I.: Turbulent flows of the Non/Newtonian and drag reduction fluids in the entrance zone of a pipe. Proceedings of the seventh Conference on Fluid Machinery. Vol. 2. pp. 924-930.
 65. Angyal I., Kenyeres I., Verba A.: Hydrodinamic characteristics of a new plunging jet aeration process. Conference on Applied Chemistry Unit Operations and Processes Vol. 3. Veszprém 1983. augusztus 30 - szeptember 1. pp. 20-24.
 66. Verba A., Rózsás L., Katona B.: Die wärme - und strömungstechnische modellierung des dampfstrahl - dampfkompressors. Drezda, 1983. október 18-19. XV. Erőműtechnikai Kollokvium mikrofilmes anyaga pp. 1-16.
 67. Kósa Levente: Regelung der aerokinetischen rinne. Budapest, 1983. Periodica Polytechnica Vol. 27. No. 1-2. pp. 82-92.
 68. Verba A., Embaby, M.H., Angyal I.: Experimental measurements on non-newtonian and drag reduction flows in pipes. Budapest, 1983. Periodica Polytechnica Vol. 27. No. 1. pp. 57-69.
 69. Angyal I., Bauerfeind, K.: Gáztartalom mérése hőfilmes anemométerrel víz-levegő áramlásban. IV. Áramlásmérési Kollokvium Kiadványából, Miskolc, 1984. november 8-9. pp. 1-6.
 70. Verba A., Penninger A.: Beszámoló a Drezdai XV. Erőműtechnikai Kollokviumról. Budapest, 1984. Energia és Atomtechnika Vol. XXXVII. No. 4. pp. 1.
 71. Katona B., Rózsás L., Verba A.: Gőzsugár-kompresszor működésének hő- és áramlástechnikai modellezése. Budapest, 1984. Energia és Atomtechnika Vol. XXXVII. No. 7-8. pp. 345-349.
 72. Verba Attila: A Vegyipari Géptan Tanszék oktató és kutató munkája. Budapest, 1985. Az Egyetem 200 éves fennállásának alkalmából rendezett Tudományos Ülésszak előadásai. pp. 321-322.
 73. Mihályi J., Lukenicsné Kápolnás Zs., Szabó M.: Több fogyasztót egyidejűleg kiszolgáló körvezetékes légáramú szállítórendszerek kifejlesztése. Budapest, 1985. Az Egyetem 200 éves fennállásának alkalmából rendezett Tudományos Ülésszak előadásai. pp. 323-324.
 74. Kósa Levente: Az aerokinetikus csatorna működésének modellezése. Budapest, 1985. Az Egyetem 200 éves fennállásának alkalmából rendezett Tudományos Ülésszak előadásai. pp. 325-327.

  Embaby, M.H., Verba A.: Az áramlási veszteség csökkentése a cső belépő szakaszán. Budapest, 1985. Az Egyetem 200 éves fennállásának alkalmából rendezett Tudományos Ülésszak előadásai. pp. 328-329.

 75. Tallián A., Verba A.: Aerokinetikus és aerációs csatorna légelosztó rendszerének áramlástechnikai méretezése. Pécs, 1985. március 20-22. III. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia pp. B14/1-6.
 76. Mihályi J., Ágó I.: Műanyaggyár légáramú anyagmozgatásának fejlesztési eredményei. Pécs, 1985. március 20-22. III. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia pp. D1/1-4.
 77. Lukenicsné Kápolnás Zsuzsanna: A hígáramú függőleges pneumatikus szállítás elméleti modellje. Pécs, 1985. március 20-22. III. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia pp. D7/1-7.
 78. Szabó M., Tallián A.: Nehezen folyó ömlesztett anyagokkal végzett tárolási és silóürítési kísérletek. Pécs, 1985. március 20-22. III. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia pp. D9/1-7.
 79. Kósa Levente: Messung der materialgeschwindigkeitsverteilung in aerokinetischer rinne. Proceedings of the third conference on pneumatic conveying Pécs, 1985. 20-22. march pp. 1-7.
 80. Verba Attila: A CHEMIMAS által kifejlesztett szivattyú mérésének eredményei. A viszkozitás hatása a pneumatikus membránszivattyú jelleggörbéire. Chemimas Műszaki Nap 1985. június 20. Előadások Gyűjteménye pp. 13-17.
 81. Verba Attila: Lehrstuhl für Chemische Maschinenkunde Technische Universität Budapest. ACHEMA Jahrbuch 1985. pp. 779-780.
 82. Sebestyén Gy., Szabó Á., Verba A., Rizk M.: The characteristics of cavitating flow and the results of noise investigations. Budapest, 1985. Periodica Polytechnica Vol. 29. No. 1-3. pp. 29-49.
 83. Tallián A., Verba A.: Fluid Mechanical dimensioning of gas distributor of aerodynamic and fluidized conveying channel. Proceedings of the third conference on pneumatic conveying Pécs, 1985. 20-22. march pp. B41/1-6.
 84. Mihályi J., Ágó I.: Developement results of the material handling of a plastics factory by air flow. Proceedings of the third conference on pneumatic conveying Pécs, 1985. 20-22. march pp. D1-14.
 85. Lukenicsné Kápolnás Zsuzsanna: Theoretiches modell des pneumatischen, dünnstromigen vertikalen materialförderung. Proceedings of the third conference on pneumatic conveying Pécs, 1985. 20-22. march pp. D7/1-8.
 86. Szabó M., Tallián A.: Storing and silo discharging experiments carried out with heavily flowing bulk materials. Proceedings of the third conference on pneumatic conveying Pécs, 1985. 20-22. march pp.D9/1-7.
 87. Verba A., Pap I., Poharai B., Katona B.: Kennlinien einer druckluftgetriebenen doppelmembranpumpe. 5. Symposium Pumpen umd Verdichter Votrage Band II. Magdeburg, 12-14. 11. 1985. Deutsche Demokr. Rep. pp. 1-10.
 88. Mihályi J., Ágó I.: Műanyaggyár légáramú anyagmozgatásának fejlesztési eredményei Budapest, GÉP 1985. Vol. XXXVII. No. 6. pp. 210-212.
 89. Kósa Levente: Aerokinetikus csatorna működésének modellezése. Budapest, GÉP. 1985. Vol. XXXVII. No. 6. pp. 226-230.
 90. Lukenicsné Kápolnás Zsuzsanna: A szállítási tényezők szerepe hígáramú függőleges pneumatikus szállítás tervezésében. Budapest, GÉP. 1986. Vol. XXXVIII. No. 6. pp. 219-221.
 91. Verba A., Katona B., Kósa L.: A pneumatikus membránszivattyú üzemének modellezése. III. Vegyipari Gépészeti Konferencia Közleményeiből I. Kötet GTE Budapest, 1987. május 12-15. pp. 1-10.
 92. Katona B., Verba A.: Összenyomható közeggel üzemelő szivattyú. III. Vegyipari Gépészeti Konferencia Közleményeiből I. Kötet GTE Budapest, 1987. május 12-15. pp. 1-10.
 93. Kósa Levente: Modelling the operation of aerokinetic canals. Lausanne, 1988. Powder Technology No. 54. pp. 209-216.
 94. Katona B., Pap I., Poharai B., Verba A.: PM-50 Típusú pneumatikus membránszivattyú mérésének eredményei és tapasztalatai. Budapest, 1987. Magyar Kémikusok Lapja Vol. XLII. No. 10. pp. 375-380.
 95. Salman, A.D., Szabó M., Angyal I., Verba A., Mills, D.: The design of pneumatic conveying systems to minimise product degradation. “13th Powder and Bulk Solids Conf. Chicago May 1988. pp. 351-362.
 96. Salman, A.D.: Effect of particle diameter and wall Thickness on the value of the restitution coefficient. Budapest, 1988. Technical University of Budapest News Letter Vol. 5. No. 4. pp. 24-28.
 97. Salman, A.D.: Variation of the mixing lenght along the pipe diameter. Budapest, 1988. Technical University of Budapest News Letter Vol. 6. No. 2. pp. 223-28.
 98. Salman, A.D., Verba A.: Drag coefficient for regular particles. Budapest, 1988. Technical University of Budapest News Letter Vol. 6. No. 2. pp. 29-36.
 99. Salman, A.D., Szabó M., Angyal I., Verba A.: Az ömlesztett anyagok légáramú szállításakor fellépő szemcsekárosodás. Budapest 1988. Anyagmozgatás + Csomagolás Vol. 33. No. 3. pp. 70-75.
 100. Salman, A.D., Verba A., Lukenicsné Kápolnás Zs.: Az ütközési sebesség és szög hatása az ütközési folyamatra. Budapest, 1988. Gabonaipar Vol.XXXV. No. 3. pp. 95-99.
 101. Verba A., Salman, A.D., Szabó M.: Particle degradation in dilute pneumatic conveying. Balatonfüred, 1989. Szeptember 3-7. Proceedings of the 5th Conference on Applied Chemistry unit Operations and Processes. Vol. 1. pp. 1-18.
 102. Bognár G., Verba A.: Solid discharge under gravity from pressurized hopper. Balatonfüred, 1989. Szeptember 3-7. Proceedings of the 5th Conference on Applied Chemistry unit Operations and Processes. Vol. 1. pp. 309-316.
 103. Verba A., Salman, A.D.: Particle trajectory in a horizontal pipe and bend. Mehrphasenströmungen und umweltschutz, materiale II. Kolloquiums Karpacz 25-29. X. 1988. pp. 47-59.
 104. Bognár G., Verba A.: Raszhod szupuschego materiala iz rezervuara pod potoka Vozduha. Mehanizacija I Avtomatizacija Peremeschenija I Skladirovanija Supuschih J Zsidkih Materialov Naucsno Tehnicseszkij Seminar Leningrad. 1989. pp. 1-13.
 105. Salman, A.D., Verba A., Lukenicsné Kápolnás Zs.: Szemcseütközés vizsgálata pneumatikus szállításnál. Budapest 1989. Anyagmozgatás + Csomagolás Vol. 34. No. 3. pp. 82-88.
 106. Salman, A.D., Verba A.: New aproximate equations to estimate the drag coefficient of different particles of regular shape. Periodica Polytechnica 1988. Vol. 30. No. 4. pp. 261-268.
 107. A BME VEGYIPARI GÉPTAN TANSZÉKÉNEK KÖZLEMÉNYEI
 108. Salman, A.D., Szabó M., Angyal I., Verba A.: Particle degradation. Periodica Polytechnica 1988. Vol. 32. No. 3-4. pp. 233-251.
 109. Salman, A.D.: A new approach to the calculation of the variation of the mixing lenght over the pipe diameter. Periodica Polytechnica 1988. Vol. 30. No. 4. pp. 269-276.
 110. Verba Attila: Lehrstuhl für chemische maschinenkunde der technischen universitat Budapest. “ACHEMA-JAHRBUCH” 88. Vol. 1. pp. 716-717.
 111. Kósa L., Kovács L., Verba A.: Dugós szállítás modellezése. IV. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Budapest, 1990. május 30 - június 1. pp. B12/1-7.
 112. Kósa L., Kovács A., Verba A.: Modelling of plug flow conveying. IV. International Conference on Pneumatic Conveying 30th May - 1st June 1990. pp. B12/1-6.
 113. Bognár G., Verba A.: Feszültségeloszlás és anyag-tömegáram kölcsönhatása silóknál. IV. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Budapest, 1990. május 30 - június 1. pp.A6/1-10.
 114. Bognár G., Verba A.: Interaction of stress distribution and solid discharge in case of silos for bulk material. IV. International Conference on Pneumatic Conveying 30th May - 1st June 1990. pp. A6/1-9.
 115. Verba A., Salman, A.D., Lukenicsné Kápolnás Zs., Szabó M.: Szemcse ütközése csőfalon hígáramú pneumatikus szállításban. IV. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Budapest, 1990. május 30 - június 1. pp. B10/1-8.
 116. Verba A., Salman, A.D., Lukenicsné Kápolnás Zs., Szabó M.: Particle collision on the wall in dilute pneumatic conveying. IV. International Conference on Pneumatic Conveying 30th May - 1st June 1990. pp.B10/1-9.
 117. Kósa Levente: Anyagsebesség-eloszlás mérése aerokinetikus csatornában. III. Pneumatikus Anyagszállítási Konferencia Pécs, 1985. március 20-22. pp. A3/1-6.
 118. Verba Attila: Lehrstuhl für chemische maschinenkunde technische universität Budapest. ACHEMA Jahrbuch 91. pp. 751-752.
 119. Verba A., Angyal I., Kósa L.: Performance of single screw pumps. Proceedings of the ninth Conference on Fluid Machinery Budapest, 1991. pp. 499-504.
 120. Kósa Levente: Szemcsés szilárd anyagok tárolása silóban. Budapest, 1991. Magyar Kémikusok Lapja Vol. XLVI. No. 8. pp. 343-352.
 121. Salman, A.D., Verba A., Lukenicsné Kápolnás Zs., Szabó M.: Particle velocity after collision. Budapest, 1991. Periodica Polytechnica Vol. XXXV. No. 1-2. pp. 31-41.
 122. Salman, A.D., Verba A., Lukenicsné Kápolnás Zs., Szabó M.:Effect of impact velocity and angle on collision. Budapest, 1991. Periodica Polytechnica Vol. XXXV. No. 1-2. pp. 43-51.
 123. Verba A., Salman, A.D., Lukenicsné Kápolnás Zs.: Partikel wand stoß untersuchungen zum pneumatischen transport. Proceedings tagung holzhau / Erzgebirge 15-17 april 1991. pp. 1-6.
 124. Le Chapellier., Bognár G.: Kis ráfordítással elérhető jelentős megtakarítások épületek energiarendszerének felújítása során. Budapest, 1992. Energiagazdálkodás Vol. XXXII. No. 12. pp. 537-541.
 125. Bognár G., Verba A.: A new approach to the hour glass theory of hopper flow. Budapest, 1989. News Letter Vol. 7. No. 2. pp. 4-17.
 126. Verba A., Angyal I., Kósa L.: Excenter csavarszivattyú jellemzői. Budapest, 1991. GÉP Vol. XLIII. No. 7-8-9. pp. 226-228.
 127. Verba A., Salman A.D., Szabó M., Lukenicsné Kápolnás Zs.: Szemcsepálya pneumatikus szállításnál vízszintes csőben és ívben. Budapest, 1990. május 30 - június 1. IV. Vegyipari Gépészeti Konferencia I. kötet pp. 119-132.
 128. Salman, A.D., Verba A., Mills, D.: Particle degradation in dilute pneumatic conveying systems. 1992. Rosemont, Minds Meet Machines Conference May 11-14. Powder Bulk Soldids pp. 337-347.
 129. Czermann J., Kósa L.: Pneumatikus szállítók tervezése és működési zavarai. Budapest, 1993. Magyar Kémikusok Lapja Vol. XLVIII. No. 5. pp. 190-198.
 130. Verba A., Angyal I.: Test rig for measuring rotary pump performance. Zagadnienia Maszyn Prezplywowych Problems of Fluid flow maschines GDANSK 1993.Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przeplywowych PAN pp. 649-655.
 131. Kósa L., Verba A.: Injektor áramlástani modellje a részáramokra alapozva. Műszaki Kémiai Napok 94. Veszprém 1994. IV. 26-28. pp. 35-36.
 132. Bognár G., Hermann K.: Szilárdanyag sebességeloszlása silóban és csôben. Műszaki Kémiai Napok 95. Veszprém 1995. április 4-6. pp. 136-137.
 133. Bálint E., Verba A., Kósa L.: Gyűrűfúvókás injektor működésének határai Műszaki Kémiai Napok 95. Veszprém 1995. IV. 4-6. pp. 140-141.
 134. Szabó M., Kósa L., Klemm Cs.: Falsúrlódás mérése nyírókészülékkel. Műszaki Kémiai Napok 95. Veszprém 1995. IV. 4-6. pp. 142-143.
 135. Hermann K., Bognár G.: A szilárdanyag felszínének alakulása silókúpból kifolyáskor. Műszaki Kémiai Napok 95. Veszprém 1995. IV. 4-6. pp. 144-145.
 136. Angyal I.: Többfokozatú tárolós hôcserélô üzemének szimulációja. Műszaki Kémiai Napok 95. Veszprém 1995. IV. 4-6. pp. 132-133.
 137. Bálint, E., Kósa, L., Verba, A.: Theoretical Model of Injector Based on Stepped Velocity Profile Proceedings of the Tenth Conference on Fluid Machinery Budapest, 1995. pp. 41-47.
 138. Bálint E., Verba A., Kósa L.: Injektor áramlástani modellje lépcsős sebességprofilra alapozva. International Union of Technical and Applied Mechanics Magyar Nemzeti Bizottsága által szervezett VII. Magyar Mechanikai Konferencia Miskolc, 1995. VIII. 28-31.
 139. Bálint E,. Kósa L,. Verba A.: Injektor működésének számítógépes modellezése. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Szakbizottsá-ga Vegyipari Gépészeti Munkabizottsága 1995. XII. 13.-I űlésén.
 140. Bognár Géza: Ömlesztett anyagok tartályból való kifolyása. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Szakbizottsá-ga Vegyipari Gépészeti Munkabizottsága 1995. XII. 13.-I űlésén
 141. Angyal István: Osztott terű fűtő-hűtő rendszer műszaki és gazdaságossági paraméterei. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Szakbizottsá-ga Vegyipari Gépészeti Munkabizottsága 1995. XII. 13.-I űlésén
 142. A BME Vegyipari Géptan Tanszék alapításának 30. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai
 143. Bognár Géza: Silóból kifolyás modellezése. Előadás a 30 éves a Vegyipari Géptan Tanszék c. emlékülésen, Budapest, BME 1996. I. 10.
 144. Angyal István: Folyékony PB gázt szállító szivattyú. Előadás a 30 éves a Vegyipari Géptan Tanszék c. emlékülésen, Budapest, BME 1996. I. 10.
 145. Szabó Mihály: Falsúrlódás mérése nyíróberendezéssel. Előadás a 30 éves a Vegyipari Géptan Tanszék c. emlékülésen, Budapest, BME 1996. I. 10.
 146. Bálint Erika: Az injektor kutatás legújabb eredményei. Előadás a 30 éves a Vegyipari Géptan Tanszék c. emlékülésen, Budapest, BME 1996. I. 10.
 147. Angyal István: Gáztartalom mérésének új lehetőségei. Műszaki Kémiai Napok 96. Veszprém 1996. IV. 23-25. pp. 15-16.
 148. Bálint Erika, Klemm Csaba, Kósa Levente, Verba Attila: Injektoros adagolók működésének határai. Műszaki Kémiai Napok 96. Veszprém 1996. IV. 23-25. pp. 17-18.
 149. Bálint Erika, Klemm Csaba, Kósa Levente, Verba Attila: Elszívó injektor üzemi jellemzői. Műszaki Kémiai Napok 96. Veszprém 1996. IV. 23-25. pp. 19-20.
 150. Bognár Géza: Szilárdanyag silóban történő áramlásának modellezése ”DPS” módszerrel. Műszaki Kémiai Napok 96. Veszprém 1996. IV. 23-25. pp. 21-22.
 151. Szabó Mihály, Kósa Levente, Klemm Csaba: Ömlesztett anyagok súrlódásának vizsgálata. Műszaki Kémiai Napok 96. Veszprém 1996. IV. 23-25. pp. 23-25.
 152. Levente Kósa: Research Work on Particle Degradation in Department of Mechanical Engineering for the Chemical Industry, TUB. Poster lecture on the Symposium Attrition and Wear in Powder Technology Utrecht, 1992.
 153. Verba A., Neumaier R. : Hermetikus szivattyúk a vegyiparban. Mkl, 5. Pp 192-200 (1994)
 154. Hermann K. - Bognár G. - Verba A.:Velocity Distribution and Flow Zones in a Conical Hoppetr during Discharge of Granual Material. News Letter, XII. 1994. 2. Pp. 4-17.
 155. Salman, D.A. Gorham, A. Verba: A study of solid particle failure under normal and oblique impact. Wear 186-187 (1995) 92-98.
 156. Salman, A.D., Gorham D. A. & Verba A. : A study of solid particle failure under normal and oblique impact. 8th International Conference on Erosion by Liquid and Solid Impact, Cambridge, September 1994.
 157. Verba A. : Ein Modell des Betriebes der Druckluftgetriebenen 0Doppelmembranpumpe. Kolloquium anlä ß lich der Vollendung des 60. Lebensjahres von Peter Hergt, Kaiserslautern, 27. Mai 1995.
 158. Angyal I.,. Mészáros I. Mikroprocesszoros vezérlések megbízhatósága egy megmunkáló-automata és egy buborék-generátor tükrében. Géptervezés termékfejlesztés ’96 szeminárium. Miskolc, 1996. május 24-25. pp7-11
 159. Kósa Levente: A fajlagos felület mérése a Carman-Kozeny modell felhasználásával. Előadás a Varga József Díjak átadásakor MTA 1996. jun.18.
 160. *L. Kósa, A. Verba, E. Bálint, Cs. Klemm: Limits of Operation of Injector Feeders. F6.4. Lecture on 12th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 96. Praha, Czeh Republic, 25-30. August 1996.
 161. Kósa Levente, Angyal István, Klemm Csaba, Lukenics Jánosné, Verba Attila: Falsúrlódás mérése fluidizált szemcsés szilárd anyagban. Műszaki Kémiai Napok 97, Veszprém 1997. Aprilis 22-24. Konferencia Kiadvány 107-108. o.
 162. Verba Attila, Kósa Levente, Klemm Csaba: Aerációs Csatorna torlasztással. Műszaki Kémiai Napok 97, Veszprém 1997. Aprilis 22-24. Konferencia Kiadvány 113-114. o.
 163. Bognár Géza: Pneumatikus szállítórendszerek építőelemeinek hatása egymásra és az egész rendszerre. Műszaki Kémiai Napok 97, Veszprém 1997. Aprilis 22-24. Konferencia Kiadvány 115-116. o.
 164. Bognár Géza, Lukenics Jánosné: Perisztaltikus szivattyú adagolási pontossága. Műszaki Kémiai Napok 97, Veszprém 1997. Aprilis 22-24. Konferencia Kiadvány 117-118. o.
 165. Angyal István, Verba Attila: Anyagátadási sebesség mérése folyadéksugaras levegőztetőben. Műszaki Kémiai Napok 97, Veszprém 1997. Aprilis 22-24. Konferencia Kiadvány 119-120. o.
 166. Szabó Mihály, Kósa Levente, Angyal István, Klemm Csaba, Papp G. Bálint: Ömlesztett anyagok falsúrlódását befolyásoló tényezők. Műszaki Kémiai Napok 97, Veszprém 1997. Aprilis 22-24. Konferencia Kiadvány 109-110. o.
 167. L. Kósa, A. Verba, G. Bognár: Measurement of Wall Friction Factor in Fluidised Particulate Materials. The 2nd Israel Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. Jerusalem, Israel May 26-28, 1997.
 168. G. Bognár: Prediction of Duty Point of Pneumatic Conveying Lines. The 2nd Israel Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. Jerusalem, Israel May 26-28, 1997.
 169. A. D. Salman, D. A. Gorham, A. Verba: The Particle Wall Impact in Dilute Pneumatic Conveying. The 2nd Israel Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. Jerusalem, Israel May 26-28, 1997.
 170. Hermann K., Bognár G., Verba A: Kúpos tartály belsejében kialakuló áramlási zónák a tartály ürítésekor. Magyar Kémikusok Lapja, 1997. 52 évfolyam 7 szám, pp 1-5.
 171. BOGNÁR: Restructuring of Higher Education System in Hungary after the Political and Economy Changes, Towards the Global University: Strategies for the Third Milleneium, International Educational Summit, Tours 1998.
 172. Bálint Erika : Injektor működésének modellezése. Budapesti Műszaki Egyetem Ipari Nyilt Nap 98. előadásai pp 7. 1998. január 26.
 173. Verba Attila, Kósa Levente, Angyal István, Lukenics Jánosné, Klemm Csaba : Aerációs csatorna üzemi jellemzői Műszaki Kémiai Napok 98, Veszprém 1998. április 15-17. Konferencia Kiadvány 30-31. old.
 174. Bognár Géza, Bálint Erika, Szabó Mihály : Finom porok összehasonlító vizsgálata. Műszaki Kémiai Napok 98, Veszprém 1998. április 15-17. Konferencia Kiadvány 32-33. old.
 175. Angyal István : Szemes termények hőkezelése kolonnában. Műszaki Kémiai Napok 98, Veszprém 1998. április 15-17. Konferencia Kiadvány 34-35. old.
 176. Kósa Levente : A BME Vegyipari Géptan Tanszék kutatómunkája a szemcsés szilárd anyagok mechanikája szakterületen a 90-es években. Előadás a MTA Műszaki Kémiai Bizottsága 1998. május 20-án Budapesten tartott, meghívottakkal kibővített ülésén.
 177. A.D. Salman, D.A. Gorham, A. Verba: Particle Movement in Dilute Pneumatic Conveying. Proceedings of 1st International Symposium on On-Line Flow Measurement of Particulate Solids 14-15. July 1998. Chatham, UK. .pp.138-147.
 178. Angyal István, Klemm Csaba, Kósa Levente, Lukenics Jánosné, Szabó Mihály, Verba Attila: Nagy hőmérsékletű gáz vákuumszűrő berendezése vízsugárszivattyúval. Műszaki Kémiai Napok 99, Veszprém, 1999. április 27-29. Konferencia kiadvány 131-133. old.
 179. Angyal István, Klemm Csaba: Mozgó szemcsehalmaz optikai vizsgálata. Műszaki Kémiai Napok 99, Veszprém, 1999. április 27-29. Konferencia kiadvány 134-135. old.
 180. Verba Attila, Kósa Levente, Angyal István, Lukenics Jánosné, Klemm Csaba, Szabó Mihály: Fluidizált szemcsés anyag látszólagos viszkozitása. Műszaki Kémiai Napok 99, Veszprém, 1999. április 27-29. Konferencia kiadvány 136. old.
 181. Bálint Erika: Numerical Modeling of Injector Operation. Hungarian Journal of Industrial Chemistry. Vol. 27. pp. 51-56. Veszprém 1999.
 182. Verba A., Kósa L., Bognár G., Angyal I., Lukenicsné Zs., Szabó M., Klemm Cs.: Ömlesztett anyagok reológiai és folyási tulajdonságai. V. Vegyipari Gépészeti Konferencia Budapest, 1999. szeptember 7 - 8. Konferencia kiadvány 147-156. old.
 183. Lukenics Jánosné, Angyal István, Szabó Mihály: vészhelyzetnek kitett berendezés élettartam vizsgálata szimulált üzemzavar esetén. Műszaki Kémiai Napok 2000, Veszprém, 2000. április 25-27. Konferencia kiadvány 153. old.
 184. Kósa Levente, Verba Attila: Az aerokinetikus csatorna áramlástani jellemzői. Műszaki Kémiai Napok 2000, Veszprém, 2000. április 25-27. Konferencia kiadvány 154-158. old.
 185. L. Kósa and A. Verba: Rheologic and Flow Properties of Fluidized Bulk Solids. The 3rd Israeli Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids Dead Sea, Israel May 29-Jun 1. 2000. Proceedings Vol. 1.pp. 5.34. – 5.39.