Követelmények

MECHANIKAI MŰVELETEK

2003/2004 II. (tavaszi) félév

A tárgyból a félév-végi aláírást az kaphatja meg, aki az előadások legalább 70%-án jelen volt (az előadáson készített jegyzetet a vizsgán be kell mutatni), és az előadásokhoz kapcsolódó alapmérésekről készített 4 db jegyzőkönyvet határidőre, elfogadható szinten beadta. A kiadott 3 db házi feladat megoldása fakultatív jellegű (ld. később!)

A tárgy anyagát a Kósa-Lukenicsné-Verba: Vegyipari Géptan II. c. jegyzet, a Gépelemek-Géptan Példatár, és a Tanszéken kiosztandó Alapmérések c. füzet tartalmazza.

A tárgy kreditpontjainak száma: 3.

A házi feladatokról:

1/ Elfogadott 3 db házi feladatért összesen 5 pont jár, amit a vizsgáztató a vizsgán szerzett pontokhoz ad hozzá. Ez esetenként eggyel jobb osztályzatot eredményezhet.

A 3 db, személyre szóló házi feladatot az első gyakorlaton adja ki az oktató. A feladatok megoldása fakultatív, beadás az előadás szünetében, a mérési gyakorlatokon vagy a Kmf. 58/b. szobában lehetséges.

Határidő: a szorgalmi időszak utolsó előtti péntek 12h (2004. máj. 7.), aminek meghosszabbítására nincs mód.

Minden feladatot kifogástalan szinten kell beadni.

Tekintettel a házi feladatok fakultatív jellegére, a vizsgaidőszakban semmiféle pótlási lehetőség nincs! Tehát az 5 pontot csak a szorgalmi időszakban lehet megszerezni.

2/ A megoldás módjáról: A kiadott 3 db házi feladat közül a kijelölteket számítógéppel (szövegszerkesztővel, képletíróval, táblázatkezelővel, stb.) kell a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett minta szerint megoldani. A szükséges programok helyes használatához a tanszéki oktatókon kívül a Vegyészkari Informatika Tanszék is segítséget nyújt.

Az alapmérésekről:

1/ A félév első gyakorlati órájától kezdve (amit minden csoportnak a D. 524. teremben tartunk), a tanszék által összeállított beosztás szerint minden hallgató öt, az előadás anyagához kapcsolódó alapmérést végez el, és arról a kiadott sillabusz kitöltésével jegyzőkönyvet készít. Az órákra a fenti jegyzetek alapján felkészülten kell jönni. Az óra első felében zajlik a mérés, a másodikban a D.524. teremben az oktató irányításával a kiértékelés. A kész jegyzőkönyveket legkésőbb a következő alkalommal kell leadni. A mérés gazdája a jegyzőkönyvet 1 héten belül átnézi és elfogadja, vagy javításra visszaadja.

A házi feladatok és a jegyzőkönyvek eredménye (elf.=1, nem elf.=0) a következő internet helyen tekinthető meg: ftp://intranet.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/geptan.

1. m: Fordulatszám és löketszám mérése Szabó Mihály

3. m: Nyomás és nyomáskülönbség mérése Lukenics Jánosné

4. m: Szűkítőelemes térfogatáram mérés Angyal István

5. m: Egyéb térfogatáram mérő eszközök Epacher Péter

6. m: Ömlesztett anyagok jellemzőinek mérése Kósa Levente

Az Ömlesztett anyagok jellemzőinek mérése c. témakörben jegyzőkönyvet nem kell készíteni, mert ez az óra bemutató jellegű, de a részvétel itt is kötelező.

2/ A mérések helye: D. épület VI. em. labor.

A mérések pótlására nincs lehetőség.

 

Budapest, 2004. febr. 1. Lukenics Jánosné dr.

tárgyfelelős