Vizsgakérdések Vegyipari Géptan-1-ből

A/ kérdések

Definiálja a tökéletesen rugalmas test fogalmát!

Mi a képlékeny alakváltozás?

Mikor van az erőrendszer egyensúlyban?

Mit nevezünk feszültségállapotnak?

Mik a fősíkok és főfeszültségek?

Definiálja a síkbeli feszültségállapotot!

Mi a rugalmassági tényező (modulus)?

Mit nevezünk redukált feszültségnek?

Mi a megengedett feszültség?

Hogyan definiáljuk a keresztmetszet másodrendű nyomatékát?

Mi a keresztmetszeti tényező?

Mi a szakítószilárdság?

Mi a folyáshatár?

Mi a kontrakció jelensége a szakító kísérletnél?

Mit nevezünk tartós folyásnak?

Mi a kúszáshatár?

Mi a kifáradási határ?

Definiálja a biztonsági tényező fogalmát!

Mi a varrat jóságfok?

Mit nevezünk a csövek névleges átmérőjének?

Mi a különbség a csap, tolózár, szelep működési elvében?

Mi a feladata a hasadó tárcsának?

Mit nevezünk engedélyezési nyomásnak?

Mit nevezünk próbanyomásnak?

Mi az üzemi nyomás?

Mi az edényfenék?

Milyen szerepük van a csőkiegyenlítőknek?

Mi a feladata a csőmegfogásoknak?

Mi a jelentősége a csövek festésének?

Milyen tartályformákat ismer?

Mi a nyomástartó edény terhelésmutatója?

Mi a feladata a munkalécnek a csőkarimáknál?

Milyen tartály alátámasztási módokat ismer?

Definiálja a tömítési tényező fogalmát!

Mi a tömítőgyűrű feladata?

Hogyan valósul meg az öntömítés?

Mikor beszélünk rejtett tömítésről?

Mire szolgál a tömszelence?

Mi az a labirint tömítés?

Mi a vezetőcsapágy szerepe?

Mire szolgál a kardáncsukló?

Hogyan értelmezzük a hajtómű áttétele fogalmat?

Mit nevezünk a szíjhajtás slipjének?

Definiálja a fogaskerék modulja fogalmat!

 

 

 

B/ kérdések:

Ismertesse a forgómozgás teljesítményének mérésére alkalmas Prony-fék működését, a mérés módját!

Ismertesse a statikában tanult kényszereket, és azok jellemzőit!

Ismertesse a merev test egyensúlyának feltételét!

Ismertesse a Hooke-törvényt húzásra és csavarásra!

Ismertesse a különböző síkbeli feszültségi állapotokhoz tartozó redukált feszültség számítási módját!

Ismertesse a húzott rúdban keletkező feszültségeket és azok számítási módját!

Ismertesse a nyomott rúdban keletkező feszültségeket és azok számítási módját!

Ismertesse a kéttámaszú tartó hajlításakor keletkező feszültségeket és azok számítási módját!

Ismertesse a rúd nyírásakor keletkező feszültségeket és azok számítási módját!

Ismertesse a rúd csavarásakor keletkező feszültségeket és azok számítási módját!

Ismertesse a kéttámaszú tartó egyidejű hajlítás-húzásakor keletkező feszültségeket és azok számítási módját!

Ismertesse a kéttámaszú tartó egyidejű hajlítás-nyírásánál keletkező feszültségeket és azok számítási módját!

Ismertesse a kéttámaszú tartó egyidejű csavarás-hajlításakor keletkező feszültségeket és azok számítási módját!

Vezesse le a vékonyfalú tartály falában a belső túlnyomásból származó feszültségek számítására szolgáló összefüggéseket!

Ismertesse a csövek belső túlnyomásra méretezésekor (átmérő, falvastagság) használt összefüggéseket!

Ismertesse a nyomástartó edényekben fellépő nyomás korlátozásának eszközeit!

Hogyan függ a súlyterhelésű biztonsági szelep záró tömege a határnyomástól?

Hogyan állapítja meg a szelepemelkedés magasságát, ha a folyadék gyorsulását minimalizálni akarja?

Ismertesse a nagynyomású készülékek gyártási módjait!

Ismertesse a tömítésre ható erő, valamint a szorítócsavarokban ébredő erő számítási módját!

Ismertesse a nagy nyomás elleni tömítési módokat!

Ismertesse a forgó tengely menti tömítés módjait!

Ismertesse a csapágyak felosztását, alkalmazási területüket!

Ismertesse Tower nyomás eloszlás vizsgálatainak eredményét!

Ismertesse Stribeck vizsgálatait, és azok eredményét!

Ismertesse a siklócsapágyak kenési módjait!

Ismertesse a gördülőcsapágyak beépítési szempontjait!

Ismertesse a gördülőcsapágy élettartamának számítási módját!

Ismertesse a tengelykapcsolók felosztását!

Ismertesse a hajtások felosztását!

Mennyi a dörzshajtással, szíjhajtással átvihető maximális nyomaték?

Rajzolja meg a kulisszás hajtómű sebesség és gyorsulás diagramját!

Ismertesse a megengedhető feszültség megállapításának szempontjait!

 

C/ kérdések

Rajzoljon vonalas vázlattal visszacsapó szelepet! Ismertesse részeit, működését, alkalmazását!

Rajzolja meg vázlattal a tengely csapágyazását 2 mélyhornyú csapággyal!

Rajzoljon vonalas vázlattal vándoranyás ékes tolózárat! Ismertesse részeit, működését, alkalmazását!

Rajzoljon vonalas vázlattal ’Klinger’ szelepet! Ismertesse részeit, működését, alkalmazását!

Rajzoljon vonalas vázlattal súrlódó tengelykapcsolót! Ismertess részeit, működését, alkalmazását!

Rajzoljon csúszógyűrűs tömítést! Ismertesse részeit, működését, alkalmazását, előnyeit, hátrányait!

Rajzoljon vonalas vázlattal nyomástartó edény megfelelő részeihez készülék lábat, patát, tartógyűrűt, szoknyát! Ismertesse mindegyik előnyét, hátrányát!

Rajzoljon géprajzilag helyesen példát csőkötésre hegeszthető toldatos karimákkal! Ismertesse a munkaléc szerepét!

Rajzoljon vonalas vázlattal rugóterhelésű biztonsági szelepet! Ismertesse részeit, működését, alkalmazását!

Rajzoljon vonalas vázlattal Robert bepárlót! Ismertesse részeit, működését, alkalmazását!

Rajzoljon vonalas vázlattal kúpos csapot! Ismertesse felépítését, alkalmazását, előnyeit, hátrányait!

Rajzoljon vonalas vázlattal súlyterhelésű biztonsági szelepet! Ismertesse felépítését, alkalmazását, működését, előnyeit, hátrányait!

Rajzoljon vonalas vázlattal Periflex tengelykapcsolót! Ismertesse felépítését, működését, alkalmazását, előnyeit, hátrányait!

Rajzoljon vonalas vázlattal emelkedő orsós tolózárat, párhuzamos oldalú záró elemmel! Ismertesse felépítését, működését alkalmazását, előnyeit, hátrányait!

Rajzoljon tárcsás tengelykapcsolót vonalas vázlattal! Ismertesse felépítését, működését, alkalmazását, előnyeit, hátrányait!

Rajzoljon vonalas vázlattal torlócsappantyút! Ismertesse felépítését, működését, alkalmazását!

Rajzoljon vonalas vázlattal pillangó szelepet! Ismertesse felépítését, működését!

Rajzoljon vonalas vázlattal külső menetes szelepet! Ismertesse felépítését, működését!

Rajzoljon vonalas vázlattal belső menetes szelepet! Ismertesse felépítését, működését!

Rajzoljon vonalas vázlattal diafragma (membrán) szelepet! Ismertesse alkalmazását, előnyeit, hátrányait!

Rajzolja le géprajzilag helyesen a Gibault kötést! Ismertesse felépítését, alkalmazását!

Rajzoljon le géprajzilag helyesen üvegcső laza karimás csőkötését! Ismertesse felépítését, működését, alkalmazását, előnyeit, hátrányait!

Rajzoljon vonalas vázlattal nyomáscsökkentő szelepet! Ismertesse működését!

Rajzoljon géprajzilag helyesen példákat (legalább kettőt) csövek hőtágulását kiegyenlítő berendezésre!

Rajzoljon géprajzilag helyesen példákat ( legalább kettőt) nagy vákuum tömítésére! Ismertesse azokat részletesen!

 

D/ kérdések

Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a labirint és nemeztömítést! Hol alkalmazzák ezeket?

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a csúszógyűrűs tömítés részeit, működését és előnyeit!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a tömítőgyűrűs tömszelence felépítését, működését és a tengelyvédő hüvely szerepét!

Ismertessen a kiválasztott ábra segítségével egy hűtött tömítőgyűrűs tömszelencét, főbb részeit és működését!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével az ékgyűrűs öntömítő fedél részeit, működését és alkalmazási területét!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a készülékszoknya előnyeit és hátrányait!

Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a csőcsonkok néhány behegesztési módját!

Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a lencse- és hullámlemezes kompenzátor feladatát és működését!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a nyomáscsökkentő szelep felépítését és működését!

Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a biztonsági szelepek működését és beállítási lehetőségeit!

Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a visszacsapó szelep és a torlócsappantyú felépítését és működését!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a kézi elzáró szelep felépítését, a szeleptányér felerősítését és a tömítés megoldását!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a nagynyomású tolózár felépítését, kialakításának jellegzetességeit és a tömítés megoldását!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a belső menetes ékes tolózár felépítését, működését és alkalmazási területét!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével az emelkedő orsós tolózár felépítését, működését és alkalmazási területét!

Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a csapok főbb jellemzőit, működésüket és alkalmazási területeiket egy kúpos és egy gömbcsap bemutatásával!

Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével az üvegcsőhöz és az azbesztcement csőhöz alkalmazott laza karimás kötések felépítését!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a csigahajtás felépítését, a csigatengely csapágyazási megoldását!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a pneumatikus tengelykapcsoló működését!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a kúpos dörzskapcsoló működését!

Mutassa be a kiválasztott ábra segítségével egy tengely két ponton megvalósított csapágyazását mélyhornyú golyóscsapágyakkal! Milyen elvet követtek a beépítésnél?

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a csapágyrögzítést hornyos anyával és fogazott biztosítólemezzel! Mik a részei, mutassa be kenését és a tömítés megoldását!

Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a siklócsapágyak legalább három kenési módját!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a hőcserélő főbb részeit és működését!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a Robert bepárló főbb részeit és működését!

Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a rugalmas dugós tengelykapcsoló felépítését, működését!

 

E/ kérdések

A Gépelemek-Géptan (J-6-930) Példatár alábbi feladatai:

4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.18; 4.19; 4.20; 4.25; 4.26; 4.27; 4.48; 4.51; 4.54; 4.57; 4.58; 4.60;

4.62; 4.63; 4.64; 6.20, továbbá az alábbi feladatok:

 

Egyfokozatú, elemi fogazású hajtómű kisebbik fogaskerekének osztókör átmérője 80 mm, fogszáma 20, a tengelyek távolsága 140 mm. Mekkora a másik fogaskerék osztókör átmérője, fogszáma, és a hajtómű áttétele?

 

Egy hegesztett hengeres készülékben 0,6 MPa túlnyomás és 350 C° hőmérséklet uralkodik. A tartály átmérője 1,2 m, falvastagsága 7 mm és a varratok jóságfoka 0,6.

Mekkora feszültségek ébrednek a hosszirányú és körbemenő varratokban, és mekkora biztonsági tényezőre számíthatunk a varratokban, ha a köpeny anyagának folyáshatára 132 MPa?

 

Dörzshajtás segítségével hajtunk meg egy 1 kW teljesítményigényű munkagépet. A hajtó kerék átmérője 300 mm, fordulatszáma 1440 1/min. A hajtott kerék fordulatszáma 3% slip mellett 800 1/min. Mekkora legyen a hajtott kerék átmérője, és mekkora erővel kell a kerekeket összeszorítani, ha köztük a súrlódási tényező 0,3 értékű?

 

Egy keverő 200 1/min fordulatszámmal forgó tengelyére ékelt 400 mm átmérőjű tárcsát szíjhajtással hajtjuk. A tengely forgatásához 1000 Nm nyomaték szükséges. Mekkora tárcsát kell a motor tengelyére ékelni, ha a slip értéke 4 %, és mekkora teljesítményt kell a 960 1/min fordulatszámú motornak kifejtenie?

 

Egy 20 kW teljesítményigényű, 400 1/min fordulatszámú munkagépet ékszíjhajtással hajtunk. A munkagép tengelyére szerelt ékszíjtárcsa 600 mm középátmérőjű, a hajtótengely fordulatszáma 1440 1/min. Mekkora legyen a hajtó ékszíjtárcsa középátmérője, és mekkora kerületi erőt visz át egy ékszíj, ha párhuzamosan 4 db-ot alkalmazunk?

Számítsa ki az ábrán látható, 500 kg tömeggel terhelt rudat tartó K jelű acélsodrony szükséges keresztmetszetét, ha a sodrony szakítószilárdsága 60 MPa, és ötszörös biztonságot írunk elő!