Vizsgakérdések Vegyipari Géptanból 2003. ősz

A/ Definíciók

Mit tartalmaz egy gép jelleggörbéje?

Milyen típusú jelleggörbéket ismer?

Mit nevezünk munkapontnak?

Hogyan definiálja a rugóállandó fogalmát?

Definiálja a nyomás fogalmát!

Mi az abszolút – és túlnyomás?

Definiálja a térfogatáram és tömegáram fogalmát!

Hogy szól a folytonosság törvénye?

Definiálja a dinamikai és kinematikai viszkozitás fogalmát!

Hogy szól Newton feszültség törvénye?

Definiálja a Reynolds számot!

Ismertesse a lamináris és turbulens csőáramlás jellemzőit!

Hogyan számítjuk az egyenes cső áramlási ellenállását?

Mire vonatkozik a Colebrook formula és a Moodi diagram?

Definiálja egy szerelvény veszteség-tényezőjét!

Mi a hidraulikai sugár és az egyenértékű csőátmérő?

Definiálja az ülepedési határsebesség fogalmát!

Mi a Magnus hatás?

Mit számítunk a Kaskas-féle formulával?

Definiálja a szivattyú szállítómagassága fogalmát!

Definiálja a szivattyú szívóképessége fogalmát!

Definiálja a berendezés szállítómagasság-igénye fogalmát!

Definiálja a berendezés szívóképessége fogalmát!

Mit nevezünk volumetrikus hatásfoknak?

Mi a károstér?

Mi a kompresszor töltési foka?

Definiálja a vákuum fogalmát!

Definiálja a porozitás fogalmát!

Definiálja a szfericitás fogalmát!

Definiálja a fajlagos felület fogalmát!

Definiálja a redukált átmérő fogalmát!

Definiálja a szitamaradvány fogalmát!

Mit ábrázol a Mohr-féle főfeszültségi kör?

Mi az a törési feltétel?

Definiálja a fluidizációs határsebesség fogalmát!

Definiálja a folyóméter tömeg fogalmát!

Definiálja a felületi nedvességtartalom fogalmát!

Definiálja az adagolási tömegarány fogalmát!

Mi a különbség a homogén és heterogén szuszpenzió között?

Milyen kifolyási formák fordulhatnak elő silóürítéskor?

Mi az ömlesztett anyagok belső súrlódása?

B/ Levezetések, összefoglaló kérdések

Vezesse le a lendkerékben tárolt mechanikai energia számítására szolgáló összefüggést!

Vezesse le a rugóban, tárolt mechanikai energia számítására szolgáló összefüggést!

Vezesse le a kompresszió munkája számítására szolgáló összefüggést izotermikus esetben!

Vezesse le az átlagsebesség számítására szolgáló összefüggést lamináris csőáramlásban!

Vezesse le a Bernoulli egyenletet ideális folyadék stacionárius áramlása esetére!

Vezesse le a Bernoulli egyenletet súrlódásmentes, összenyomható közegre, izotermikus áramlás esetén!

Vezesse le az ellenállás-tényező értéke számítására szolgáló összefüggést a Stokes tartományban!

Vezesse le a lebegési sebesség, ülepedési határsebesség, számítására szolgáló összefüggést!

Mutassa be a rotaméterrel történő térfogatáram mérés elvét!

Mutassa be a Venturi mérővel történő térfogatáram mérés elvét!

Vezesse le egy szivattyúzási feladat keretében a szivattyú és a berendezés szállítómagassága számítására szolgáló összefüggést!

Vezesse le a kavitáció elkerülése feltételét!

Ismertesse egy örvényszivattyú kiválasztása szempontjait, módját!

Hogyan számítjuk egy dugattyús szivattyú közepes és pillanatnyi folyadékszállítását?

Mutassa be a dugattyús szivattyú indikátor diagramját, és vezesse le az indikált munka és teljesítmény számítására szolgáló összefüggést!

Mutassa be a dugattyús kompresszor beszívott térfogat függését a károstértől!

Vezesse le a dugattyús kompresszor izotermikus indikált teljesítménye számítására szolgáló összefüggést!

Mutassa be a nyomás- és sebességváltozásokat az injektor hossza mentén!

Mutassa be a Hofsäss légpiknométer mérési elvét!

Vezesse le a halmazon átáramló gáz nyomásesése számítására szolgáló összefüggést Carman modellje alapján!

Vezesse le a főszemcse mérete számítására szolgáló főszemcse mérete számítására szolgáló összefüggést az RRR függvényből!

Vezesse le a Mohr-kör egyenletét!

Ismertesse a törési feltétel kétféle megfogalmazását!

Vezesse le a Janssen formulát!

Ismertesse az anyag silóból kifolyásának feltételét Schwedes szerint!

Vezesse le a szállítószalag, szállítóteljesítménye számítására szolgáló összefüggést!

Vezesse le a serleges elevátor szállítóteljesítménye számítására szolgáló összefüggést!

Vezesse le a szállítócsiga szállítóteljesítménye számítására szolgáló összefüggést!

Ismertesse a pneumatikus szállítás elvét és fajtáit!

Ismertesse a hidraulikus szállítás elvét és fajtáit!

C/ Gépek működése, vázlattal kísérve

Ismertesse az örvényszivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse a lábszelep működését vázlat segítségével

Ismertesse az egyszeres működésű dugattyús szivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse a kétszeres működésű dugattyús szivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse a himbás meghajtású adagoló szivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse a membránszivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse a pneumatikus membránszivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse a fogaskerék szivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse a tömlős szivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse a centrifugál ventilátor működését vázlat segítségével

Ismertesse a Root-fúvó működését vázlat segítségével

Ismertesse a dugattyús kompresszor működését vázlat segítségével

Ismertesse a kompresszor segédberendezéseit vázlat segítségével

Ismertesse a vízgyűrűs szivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse az oldalcsatornás szivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse a csúszólapátos vákuumszivattyú működését vázlat segítségével

Ismertesse a silóbolygatók működését vázlat segítségével

Ismertesse az adagolók működését vázlat segítségével

Ismertesse a szállítószalag, működését vázlat segítségével

Ismertesse a serleges elevátor működését vázlat segítségével

Ismertesse a szállító csiga működését vázlat segítségével

Ismertesse a nyomóüzemű pneumatikus szállítás működését vázlat segítségével

Ismertesse a szívóüzemű pneumatikus szállítás működését vázlat segítségével

Ismertesse az aerációs csatorna működését vázlat segítségével

Ismertesse a nyomótartályos pneumatikus szállítás működését vázlat segítségével

Ismertesse a kamraszivattyú működését vázlat segítségével

D/ Mérések, szabályozások

Ismertesse a forgó mozgás teljesítményének Prony-fékkel történő mérésé

Ismertesse az egycsöves manométerrel történő nyomás mérést!

Ismertesse az U-csővel történő nyomásmérést!

Ismertesse a fordított U-csővel történő nyomásmérést!

Ismertesse a dobozos manométerekkel történő nyomásmérést!

Ismertesse a térfogatáram köbözéssel történő mérését!

Ismertesse egy szerelvény ellenállástényezője mérésének módját!

Ismertesse a térfogatáram turbinás áramlásmérővel történő mérését!

Ismertesse a térfogatáram ultrahangos készülékkel történő mérését!

Ismertesse a térfogatáram Venturi mérővel történő mérését!

Ismertesse a térfogatáram mérőperemmel történő mérését!

Ismertesse az örvényszivattyú indításának módját!

Ismertesse az örvényszivattyú fojtással történő szabályozását!

Ismertesse dugattyús kompresszor szabályozását!

Ismertesse a térfogatáram ultrahangos készülékkel történő mérését!

Ismertesse az ömlesztett anyagok sűrűségének mérését!

Ismertesse az ömlesztett anyagok halomsűrűségének mérését!

Ismertesse a fajlagos felület Carman modellje alapján történő mérését!

Ismertesse a szemcseeloszlás szitálással történő mérését!

Ismertesse a szemcseeloszlás ülepítéssel történő mérését!

Ismertesse a szemcseeloszlás széreléssel történő mérését!

Ismertesse a belső súrlódás Jenike készülékkel történő mérését!

Ismertesse a szemcseeloszlás mikroszkóppal történő mérését!

Ismertesse a fluidizációs határsebesség mérését!

Ismertesse a felületi nedvességtartalom mérését!

Ismertesse az ömlesztett anyagok falsúrlódásának mérési módját!

E/ Példák

Mekkora az abszolút nyomás nagysága 100 m-rel a tenger felszíne alatt? A felszínen a levegő fizikai normál állapotú, a tengervíz sűrűsége 1030 kg/m3 .

Mekkora a dinamikus nyomás az 1.2 kg/m3 sűrűségű levegőben 140 km/h sebességgel haladó vitorlázó repülőgép orrpontjában?

Elsüllyed-e az 1050 kg/m3 sűrűségű tengervízben úszó 900 kg/m3 sűrűségű 1 m3 térfogatú jégtábla, ha egy 50 kg tömegű fóka rámászik?

Mekkora az 1,5 bar abszolút nyomású, 40 Cº hőmérsékletű levegő sűrűsége?

Összenyomhatatlan közeg stacionárius áramlása során hányszorosára nő az áramlás sebessége, ha a csőátmérő harmadára csökken?

Lamináris csőáramlás maximális sebessége 5 m/s. Mekkora a keresztmetszetre számított átlagsebesség? Mennyi a sebesség a sugár 75%-ában?

Normálállapotú levegőt adiabatikusan kétszeres nyomásra komprimálunk. Mekkora lesz a sűrűsége?

A víz kinematikai viszkozitása 10-6 m2/s. Mekkora a dinamikai viszkozitása?

50 mm átmérőjű csőben 15 dm3/s víz áramlik, melynek dinamikai viszkozitása 10-3 kg/sm. Állapítsa meg, hogy az áramlás lamináris, vagy turbulens-e!

Számítsa ki az 1,5 m/s sebességű 1,2 kg/m3 sűrűségű légáramba helyezett 1 m átmérőjű gömbre ható ellenálláserőt, ha az ellenállástényező 0.44 értékű!

Egy szivattyúra kapcsolt csővezeték jelleggörbéjének egyenlete :

HB = 62+5000q2. A munkapontban a térfogatáram 20 dm3/s. Mekkora a szivattyú szükséges szállítómagassága?

Egyhengeres, kettősműködésű dugattyús szivattyú lökete 300 mm, a dugattyú átmérője 200 mm, a löketszám 2 1/s, a volumetrikus hatásfok pedig 89%. Határozza meg az átlagos folyadékszállítást!

Egy szivattyú nyitott csatornából nyitott felső tárolóba csövön vizet szállít. Mekkora a szállítómagasság-igény, ha a két vízszint közötti magasság-különbség 20 m, és a csővezeték teljes áramlási vesztesége 30000 Pa?

Kéthengeres egyszeres működésű dugattyús szivattyú lökethossza 200 mm, löketszáma 2,5 1/s, és a dugattyú átmérője 180 mm. Mekkora a volumetrikus hatásfok, ha az átlagos folyadékszállítás 25 dm3/s?

Határozza meg a szivattyú által felvett teljesítményt, ha szállítómagassága 12 m, folyadékszállítása 30 dm3/s, a szállított közeg víz, és a szivattyú hatásfoka 65%!

Mekkora lesz a szabályozás teljesítmény vesztesége, ha az 50 dm3/s térfogatáramú vizet szállító berendezés fojtás miatti áramlási veszteségtöbblete 50000 Pa?

Mekkora annak a 20 Cº-os, 1 bar nyomású, 20000 m3/h levegőt 1.05 bar nyomásra szállító ventilátornak a hajtó teljesítmény igénye, amelynek a szívó- és nyomócsonkja azonos átmérőjű, hatásfoka pedig 70%?

Számítsa ki annak a fogaskerék-szivattyúnak a volumetrikus hatásfokát,

amelynek 2 cm3 a foghézag térfogata, 28 a fogszáma, 800 1/min fordulatszámmal jár, és a közepes folyadékszállítása 1,4 dm3/s!

Szilárd szemcsés anyag sűrűsége 1400 kg/m3, halomsűrűsége 900 kg/m3. Mennyi a porozitása?

1200 kg/m3 sűrűségű anyag 100 szemcséjének tömege 85 g. Számítsa ki a tömegre redukált szemcseátmérőt!

1 kg szemcsés szilárd anyag szétszitálása után a legfelső, 1.1 mm lukméretű szitán 145 g anyag marad fenn, míg az alatta lévő, 0.063 mm lukméretűn 0,215 kg. Mekkora a maradvány és az átmenet ezen az utóbbi szitán százalékban?

Egy anyag nyugvásbeli rézsűszöge 36º. Mekkora mozgásbeli rézsűszöggel számol?

30 t 1200 kg/m3 sűrűségű, 35% porozitású szemcsés szilárd anyagot kell silóban tárolni. 20% tartalékhellyel számolva milyen magasságúra készítteti a 2 m átmérőjű silót?

Szállítócsigával 1500 kg/m3 . száraz homokot akarunk szállítani. A csiga

átmérője 400 mm, menetemelkedése 0.3 m, fordulatszáma 50 1/min. Mekkora

szállítóteljesítményre számíthatunk, ha a töltési tényező 0.125?

15° -kal emelkedő 35 m hosszú szállítócsiga 360 kg homokot szállít

percenként egy tartályba. Mekkora teljesítmény kell a csiga hajtásához, ha a

vízszintes teljesítménytényező 1,5, a függőleges pedig 1 értékű?

Serleges elevátor 1100 kg/m3 térfogatsűrűségű bóraxot szállít 45 m

magasra. Egy serleg térfogata 1.2 dm3 a serlegosztás 300 mm. Mennyi az óránkénti szállítóteljesítmény, ha a töltési fok 70% és a heveder sebessége 0.3 m/s?

Serleges elevátorral 12 t/h őrölt bauxitot kell 25 m magasra szállítani. Mekkora legyen a hajtómotor teljesítménye, ha a hajtómű hatásfoka ennél a szállító-teljesítménynél 80%, és a teljesítménytényező 1,3?

0,6 m/s sebességgel mozgó 400 mm széles szállítószalagon 750 kg/m3 térfogattömegű szénport szállítunk, amelynek a mozgásbeli rézsűszöge 28° .

Mekkora szállítóteljesítményre számíthatunk?

Ferde állású szállítószalaggal óránként 50 t kavicsot szállítunk 50 m

vízszintes távolságra és egyben 9 m magasra. Mekkora motorteljesítmény kell a szállítószalag hajtásához, ha a vízszintes teljesítménytényező 0,4, a függőleges 1,1, és a hajtómű hatásfoka 80%?

Egy szabálytalan alakú aluminiumoxid szemcse térfogata 0,15 cm3,

felülete 3 cm2. Mekkora a szemcse szfericitása és fajlagos felülete?

Egy aprószemcsés ömlesztett anyag kohéziója 900 Pa, belső súrlódási szöge 30° . A halmazra 7000Pa és 3000Pa főfeszültség hat. Eltörik-e a terhelt anyaghalmaz?

Egy aprószemcsés ömlesztett anyag kohéziója 900Pa, belső súrlódási szöge 30° . A halmazra ható nagyobbik főfeszültség 7000Pa. Számítsa ki azt a főfeszültséget amelynél az anyag éppen megcsúszik !

Egy Hofsäss-légpiknométer levegővel kitöltött térfogata a mérés kezdetén, ha a mérőedény nem tartalmaz mérendő anyagot 400 cm3, az ún. kalibrált térfogata pedig 15 cm3. A légköri nyomás 101 kPa, a mérőfolyadék sűrűsége 998 kg/m3. Számolja ki a manométer kitérését, ha a mérőedénybe 15g tömegű, 3000 kg/m3 anyagsűrűségű aluminium-oxid port helyezünk !

Az RRR összefüggés jól közelíti egy ömlesztett szilárd anyag maradványgörbéjét. Számolja ki a szitált anyag főszemcse méretét, ha a 0,876 maradványhoz tartozó szemcseméret 0,2 mm, továbbá a szemcseméret az 1/e maradványnál 0,5 mm !

Egy aprószemcsés ömlesztett anyagra 7000 Pa és 3000 Pa főfeszültség hat, melyek hatására a 15° belső súrlódási szögű anyag éppen megcsúszik. Számítsa ki az anyag kohézióját !