Tantárgy neve: 

  

Vegyipari Géptan-1. 

  

Tantárgyfelelős neve:

  

Dr. Kósa Levente

 

A tárgy a vegyészmérnöki szak és a biológusmérnöki szak közös, 1. modulba tartozó tantárgya a nappali tagozaton.

A tantárgy általános célja biztosítani azokat a műszaki alapismereteket a vegyész- és biológusmérnök hallgatók számára, amelyek lehetővé teszik a gépész-, építő- és villamosmérnök kollégákkal való együttműködést. Ezen belül a cél az, hogy megtanítsuk a hallgatókat a műszaki rajzok olvasására, vázlatok készítésére, a mechanika alapjaira, különös tekintettel azon szilárdságtani vonatkozásokra, melyekkel az üzemben praktizáló vegyészmérnök találkozhat. Meg kell ismertetni a hallgatókkal a számítógéppel segített tervezés alapelveit. Átlátást kell biztosítani a vegyipari üzemben található gépek és mechanizmusok mozgástani törvényeiről. Átfogó képpel kell rendelkezniük az üzemekben leggyakrabban előforduló gépelemekről, megmunkálási és kötési technológiákról. Részletesen ismerniük kell a vegyiparban használatos csövek, tartályok, szerelvények, tömítések, anyagok fajtáit szerkezeti felépítésüket, méretezésük illetve kiválasztásuk szabályait.

A tantárgy oktatásához szükséges személyi feltételek biztosítottak, nevezetesen: a tantárgy előadója egyetemi docens, a kémiai tudomány kandidátusa. A tantárgyhoz kapcsolódó tantermi gyakorlatot öt személy végzi: a tantárgy előadója, két műszaki doktori fokozattal rendelkező adjunktus, egy főtanácsos és egy doktoráns.

Mivel a tantárgy a tantervben meghatározott 1. modulbeli közös tárgy oktatására célszerűen az egyetemi tanulmányok kezdetén kerül sor, így előképzettségi szintet nem követelünk meg, azaz bármely érettségivel rendelkező és a felvételi követelményeknek megfelelő hallgató eredményesen elvégezheti a tárgyat.

A tantárgy tartalma:

Időterv: a tantárgy oktatása egy féléven keresztül történik, összóraszáma 70, részletesen: 14 hétre tervezve heti összesen 5 óra, melyből 2 óra nagytermi előadás és 3 óra rajztermi gyakorlat.

Órarendi és otthoni munka becsült aránya: összesen 70 órarendi óra, 70 óra egyéni tanulás, 30 óra házifeladat készítés, tehát az órarendi/otthoni arány 0.7.

Évközi ellenőrzés módja: összesen 8 db egyenként 10 pontra értékelt házifeledat és a félév ž-es előrehaladottságánál megírt 120 pontra értékelt zárthelyi. Úgy a házifeladatoknak, mint a zárthelyi dolgozatnak, külön-külön is el kell érni az 50%-os eredményt.

A számonkérés módja: a tantárgyat 300 pontra értékelt szóbeli vizsga zárja. Így az évközi ellenőrzésekből lehetséges 200 pont és az itt elérhető 300 pont összege alapján érdemjegyet állapítunk meg. A tárgy eredményes elvégzése esetén a hallgató 5 kreditpontot kap.

Kötelező és ajánlott jegyzetek:

  • Munkaközösség: Vegyipari Géptan (J6-732) 1996
  • Munkaközösség: Gépelemek-géptan példatár (J6-830) 1996
  • Munkaközösség: Feladat- és kérdésgyűjtemény 1996
  • Mihályi János: Gépelemek-Géptan 1. (J6-683) 1992
 • A tantárgy tárgyi szükségletei: a nagytermi előadáshoz 300 fő befogadóképességű, táblával, írásvetítővel, multimédiás számítógéppel és videó kivetítő rendszerrel ellátott előadóterem áll rendelkezésre. A tantárgy gyakorlati táblával felszerelt 25 fő befogadóképességű rajztermekben zajlanak. A gyakorlatainál felhasználjuk a katalógustár és modelltár anyagait. A rajzeszközöket a hallgatók biztosítják.

  Tudományos eredmények követése: a tantárgy előadója és gyakorlatvezetői rendszeresen tanulmányozzák a kapcsolódó szakirodalmat és szabványokat. A tanszék internetes honlapjáról kiindulva olyan kapcsolódási pontok érhetők el, amelyek naprakészen biztosítják a legújabb információkat (ISO, ANSI szabványok, CAD szoftverfejlesztők, stb).

  A tárgy minőségbiztosításának módszere: hazai és külföldi szaktekintélyekkel konzultációkat folytatva rendszeresen fejlesztjük a tárgy tartalmát és az alkalmazott pedagógiai módszereket. Alkalmanként meghívott külső előadóval frissítjük az előadássok tartalmát. Fejlesztési politika: a tantárgy azon részeit, melyek fejlődésben lévő szakterületeket tárgyalnak, rendszeresen frissítjük a kiállításokról, konferenciákról, szakirodalomból, internetről beszerzett szakmai anyagokkal. Azon részeket, amelyek nem vagy kevéssé változnak, a számunkra hozzáférhető legmodernebb külföldi tankönyvek alapján tanítjuk.